Forse stijging gebruik fiscale R&D-regelingen

RenD subsidie

De belangstelling van het Nederlandse bedrijfsleven voor de fiscale regelingen die R&D bevorderen, blijft onverminderd groot. Ondernemers gaven in 2013 bijna € 6,5 miljard uit aan Research & Development (R&D). Dit is een toename van 10% ten opzichte van 2012. Dit blijkt uit de jaarcijfers van de WBSO en RDA over 2013. Ondernemers kunnen via de WBSO en RDA een deel van hun R&D-uitgaven fiscaal aftrekken.

Forse stijging gebruik RDA

De betrokken ondernemers hebben in 2013 bijna € 4 miljard aan loonkosten gemaakt (WBSO) en € 2,5 miljard aan andere uitgaven voor R&D (RDA).
Het gebruik van de RDA steeg met 18%: van 21.660 aanvragen in 2012 naar 25.480 in 2013. Het bedrag dat via de RDA is toegekend steeg met 68%: van € 814 miljoen in 2012 naar € 1.370 miljoen in 2013.
Het aantal bedrijven dat gebruik maakte van de WBSO, is voor het zesde jaar op rij toegenomen. In 2013 telde de WBSO 22.640 bedrijven, ruim 400 meer dan in 2012. Gezamenlijk dienden ze 38.200 aanvragen in.

Utrecht grootste stijger

Evenals in voorgaande jaren vindt de meeste R&D plaats in Noord-Brabant en Zuid-Holland. De toename van de totale R&D-uitgaven is in Utrecht het grootst: 24% meer dan in 2012. De industriesector geeft het meeste uit aan R&D. Van alle bedrijven die gebruik maken van de WBSO en RDA is 97% mkb’er.

Fiscale stimulering R&D

Via de fiscale regelingen WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) en Research & Development Aftrek (RDA) kunnen bedrijven de kosten voor R&D verlagen. De WBSO verlaagt de loonkosten voor R&D, de RDA levert een extra aftrekpost op voor andere kosten en uitgaven voor R&D. U kunt alleen gebruik maken van de RDA als u ook WBSO aanvraagt. Dit kan tegelijkertijd in een gezamenlijke WBSO/RDA-aanvraag. U verrekent het voordeel via de aangifte bij de Belastingdienst. Bedrijven dragen minder loonheffing af en zelfstandigen krijgen een vaste aftrek. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de WBSO/RDA uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

RVO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stimuleert ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. Jaarlijks maken meer dan 150.000 ondernemers gebruik van RVO.nl-diensten. RVO.nl is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken maar werkt in opdracht van 10 Nederlandse ministeries en de Europese Unie. De organisatie is ontstaan uit een fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen.

Advertisment ad adsense adlogger