Energielabel geeft aan of isolatie genoeg is voor aardgasloos verwarmen

Publicaties voor EP- maatwerkadviseurs utiliteits- en woningbouw - Energielabel geeft aan of isolatie genoeg is voor aardgasloos verwarmen

De ‘Standaard voor isolatie’ geeft aan of de woning goed genoeg is geïsoleerd. Vanaf 1 augustus 2021 staat op alle nieuwe energielabels vermeld of de isolatie van de woning voldoet aan deze standaard. Is dat het geval, dan is de woning klaar voor een toekomst zonder aardgas. In veel gevallen kan de woning daarmee aangesloten worden op bijvoorbeeld een warmtepomp of een warmtenet.

“De isolatie streefwaarden staan ook op het energielabel”

Met de aanduiding op het label zien potentiële kopers in hoeverre verbeteringen nog nodig zijn aan de woning voor verwarming zonder aardgas. Zo kunnen zij hier bij de aankoop en financiering rekening mee houden.

Standaard

De Standaard voor woningisolatie is eerder dit jaar door Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gepresenteerd. Door de standaard nu ook prominent op het energielabel te presenteren, wil minister Kajsa Ollongren van BZK woningeigenaren handvatten geven om hun huis goed te isoleren om zich zo te kunnen voorbereiden op een toekomst zonder aardgas.

De standaard staat vanaf 1 augustus 2021 op alle nieuwe energielabels. Vanaf 1 september kunnen huiseigenaren hun labels die tussen 1 januari en 1 augustus zijn geregistreerd, inclusief vermelding downloaden via MijnOverheid.

1,5 miljoen woningen voor 2030 verduurzamen

Zowel de Standaard voor woningisolatie als de aanduiding daarvan op het energielabel vloeien voort uit het Klimaatakkoord. Daarin is afgesproken om 1,5 miljoen woningen voor 2030 te verduurzamen en consumenten daarbij zoveel mogelijk op weg te helpen.

Warmteverlies

Een woning verliest warmte via buitenmuren, vloer, dak, ramen en deuren. Als de woning goed geïsoleerd is, dan is dat verlies klein. Voldoet de woning aan de ‘standaard’, dan is de woning in veel gevallen qua isolatie, kierdichting en ventilatie klaar voor de overstap naar een duurzame warmtevoorziening. Ook zijn er in de meeste gevallen geen ingrijpende aanpassingen aan de verwarming meer nodig.

Bouwkundige kenmerken en isolatie

De standaard houdt rekening met de bouwkundige kenmerken van de woning. Woningen van voor 1945 hebben bijvoorbeeld vaak geen spouwmuur. De Standaard is voor deze woningen daarom minder strikt, dan voor woningen met een bouwjaar van na 1945.

Het isoleren naar de Standaard van woningen gebouwd na 1945 zorgt ervoor dat zij geschikt zijn voor aansluiting op een duurzame warmtebron met lagere aanbodtemperatuur (50 graden). Woningen gebouwd voor 1945 die voldoen aan de Standaard, kunnen worden aangesloten op een warmtebron met minimaal een aanbodtemperatuur van 70 graden.

Isolatie streefwaarden

Naast een standaard voor de gehele woning zijn er ook streefwaarden voor afzonderlijke bouwdelen. Deze streefwaarden zijn bedoeld om een toekomstvaste referentie te geven voor een enkel bouwdeel, zoals dak, vloer of ramen. Isoleren van een bouwdeel naar deze streefwaarde zorgt ervoor dat dit bouwdeel voldoende is geïsoleerd en in de toekomst niet nog een keer geïsoleerd hoeft te worden. Als alle bouwdelen geïsoleerd worden tot de streefwaarde, is de Standaard voor woningisolatie ruimschoots gehaald. Ook die streefwaarden staan op het energielabel.

Energielabel geeft aan of isolatie genoeg is voor aardgasloos verwarmen. Bron: Ministerie BZK.

Advertisment ad adsense adlogger