Energielijst 2021 – aangescherpte eisen technieken

Energielijst 2021 - aangescherpte eisen technieken

De nieuwe Energielijst 2021 is gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen zijn de nieuwe opties voor energiebesparing in de industriële keten en de wijzigingen in het voordeel van Led-verlichting.

Het budget voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) in 2021 bedraagt € 149 miljoen

Investeert een bedrijf in technieken die genoemd zijn in de Energielijst? Dan kan er via de Energie-investeringsaftrek (EIA) tot 45 procent van de investeringskosten af worden getrokken van de fiscale winst. Zo ondersteunt het kabinet ondernemers die investeren in energiezuinige technieken.

Wijzigingen

Ieder jaar wordt de Energielijst geactualiseerd. Ook voor 2021 zijn er nieuwe technieken toegevoegd aan de lijst en zijn de eisen van een aantal technieken scherper.

Ketenprocessen

Een belangrijke wijziging is de uitbreiding voor CO2-besparing bij ketenprocessen in de industrie. Wanneer over de gehele keten CO2 wordt bespaard, kan dit ook in aanmerking komen voor EIA-voordeel. En zonder dat er geïnvesteerd is in een specifieke maatregel van de Energielijst.

Koelinstallaties

Voor een groot aantal koelinstallaties zijn de voorwaarden uitgebreid of gewijzigd.

Led-verlichting

Led-verlichting is een van de populairste maatregelen die waarvoor EIA wordt aangevraagd. De innovatie bij energiebesparende verlichting zit in de langere levensduur. Daarom kunnen bedrijven in 2021 alleen EIA-voordeel krijgen voor lampen die een langere dan gemiddelde levensduur hebben. De eis voor energie-efficiëntie per vermogen wordt dus vervangen door een eis aan de levensduur.

Algemene code

Naast de specifieke technieken op de Energielijst is het ook mogelijk om energiebesparing via de zogeheten algemene code te melden. Afgelopen jaren werden deze meldingen getoetst naar een minimale besparing per euro.

Dit wordt vanaf 2021 gewijzigd naar een toets op terugverdientijd, die langer dan vijf jaar moet zijn. Met deze wijziging wordt beter aangesloten bij ander beleid en andere regelingen rondom duurzaamheid en energiebesparing.

Impuls van de EIA

Met de EIA wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in samenwerking met het ministerie van Financiën een impuls geven aan energiebesparing en duurzame economische groei. Zo levert de EIA een bijdrage aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord.
Jaarlijks maken zo’n 12.000 ondernemers gebruik van de EIA, van kleine mkb’ers tot zeer grote ondernemingen.

Meer informatie: Publicatie Energielijst 2021
Meer informatie: Energie-Investeringsaftrek (EIA) 

Advertisment ad adsense adlogger