Energielijst 2023 bekend, extra budget beschikbaar

Energielijst 2023 bekend, extra beschikbaar

De mogelijkheden voor ondernemers om met fiscaal voordeel te investeren in energiezuinige technieken zijn fors vergroot. Bedrijven die investeren in technieken uit de zogenoemde Energielijst, kunnen via de Energie-investeringsaftrek (EIA) tot 45,5 procent van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst.

“Meer budget in de Energielijst voor energiezuinige bedrijfsinvesteringen”

249 miljoen beschikbaar

In 2023 is er een budget van 249 miljoen euro beschikbaar, een verhoging van 100 miljoen euro ten opzichte van vorig jaar. Met de EIA wil de overheid energiezuinige investeringen stimuleren en een impuls geven aan energiebesparing, CO2-reductie en het toepassen van duurzame energie.

Actualisatie Energielijst

Elk jaar wordt de Energielijst geactualiseerd. Voor 2023 zijn er technieken toegevoegd en verwijderd en zijn de eisen van een aantal technieken aangescherpt. In het licht van de geopolitieke ontwikkelingen en de huidige hoge energieprijzen is het inzetten op een zuinig gebruik van energie en het vermijden van broeikasgasemissies van groot belang.

Gestegen energieprijzen

In de Energielijst voor 2023 wordt rekening gehouden met de invloed van de fors hogere energieprijzen op de zogenoemde terugverdientijden. Dit heeft ertoe geleid dat sommige opties op de Energielijst zijn verwijderd omdat de terugverdientijd van deze opties beduidend korter wordt.

Stimulering via de EIA is daardoor niet langer noodzakelijk. Voorbeelden van investeringen die niet langer op de Energielijst staan, zijn onder andere LED-verlichting, de transportleiding voor levering van gasvormige CO2 aan glastuinbouwbedrijven en energiezuinige koeling van serverruimten.

Nieuw

Daarnaast zijn er nieuwe maatregelen in de Energielijst 2023 opgenomen. Zo staan er in de lijst nieuwe bedrijfsmiddelen en technieken om onder meer elektrificatie, benutting van restwarmte en CO2-emissiereductie te stimuleren. Op deze manier wordt de energietransitie verder ondersteund.

Meer informatie

Voor een volledig overzicht van de belangrijkste wijzigingen per sector (Industrie, Agrarisch, Gebouwde omgeving, Transport) zie: Wijzigingen Energielijst 2022 (rvo.nl).

Over de EIA

Al meer dan 25 jaar is de Energie-investeringsaftrek (EIA) een solide financiële stimulans voor Nederlandse ondernemingen. Steeds meer ondernemers maken gebruik van de EIA.

Investeringen vanaf 2.500 euro komen al in aanmerking, met een maximum van 138 miljoen euro in 2023.

Totaal van 2,3 miljard

Met het verhoogde budget voor 2023 kunnen energiezuinige investeringen voor een totaal bedrag van 2,3 miljard euro worden aangemeld. Daarmee kan een significante bijdrage worden geleverd aan de klimaat- en energietransitie.

Energielijst 2023 bekend.

Advertisment ad adsense adlogger