Op naar een duurzaam Enschede

Enschede

Strategie bepaling

De gemeente Enschede heeft flinke ambities op het gebied van klimaatbeleid. Op termijn wil de gemeente klimaatneutraal zijn. Zo’n ambitieuze doelstelling vergt uiteraard de nodige inspanningen. Om heel gericht bezig te zijn, heeft de gemeente de huidige CO2-uitstoot in kaart gebracht, toekomstscenario’s ontwikkeld en een strategie uitgestippeld om de uitstoot de komende jaren te reduceren.

De gemeente Enschede wil werk maken van haar klimaatbeleid. In een op te stellen ‘Lange Termijn Visie Duurzaamheid’ moeten concrete doelstellingen, plannen en projecten opgenomen worden om te komen tot een duurzaam Enschede. Om deze visie te onderbouwen en uit te werken, heeft Enschede DWA installatie- en energieadvies in de arm genomen. Dit adviesbureau ontwikkelde een tool waarmee gemeenten op basis van concrete berekeningen en analyses inzicht krijgen in de huidige CO2-uitstoot en de mogelijkheden om deze te reduceren. Deze tool is inmiddels ingezet bij een groot aantal gemeenten in Nederland.

‘Als je als gemeente ambities hebt op het gebied van klimaatbeleid, is het belangrijk dat je visie ontwikkelt, realistische en meetbare doelstellingen formuleert en hier heel gericht naartoe werkt. Het model brengt de huidige situatie in kaart, werkt toekomstscenario’s uit en berekent welke doelstellingen realistisch zijn. Vervolgens wordt bekeken welke energiebesparende maatregelen genomen moeten worden en op welke manier duurzame energie kan worden ingezet om de doelstellingen te realiseren,’ aldus projectleider Hans van der Heide.

Onderzoeksmethode

Aan de hand van gegevens over het aantal inwoners, woningen, utiliteit, gemeentelijke gebouwen, industrie en agrarische bedrijven is de huidige CO2-emissie berekend. Op basis van nieuwbouwplannen en de prognose van de bevolkingsgroei is de autonome ontwikkeling van de CO2-emissies ingeschat. Door een minimale bevolkingsgroei van circa 0,26% per jaar, zal de CO2-emissie licht stijgen tot 892 kton.

Scenario’s en reductie

Vervolgens is bepaald welk potentieel voor energiebesparing en duurzame energie in Enschede aanwezig is. Het energiegebruik kan nog gereduceerd worden met minimaal 20% door het treffen van energiebesparende maatregelen. Daarnaast kan circa 35% van de energie op duurzame wijze worden opgewekt met de huidige technieken. In onderstaand plaatje is dit -potentieel onderverdeeld naar de verschillende technieken.

De potentieelbepaling vormt de basis voor de scenario-analyse. Voor de gemeente Enschede zijn de volgende vier scenario’s uitgewerkt om de CO2-uitstoot binnen de gemeente te reduceren.

Lees verder in editie 2-2011

Advertisment ad adsense adlogger