Jongeren in de bouw- en infrasector

Jongeren in de bouw en infrasector

Onder de noemer WORK4ALL! is de gemeente Roermond samen met haar drie partners uit het wijkontwikkelingsplan Donderberg gestart met een civieltechnisch opleidingstraject voor werkloze en werkzoekende jongeren. WORK4ALL! biedt deze jongeren een kans om een vak te leren, een diploma te behalen en biedt hen daarmee perspectief op de arbeidsmarkt.
De jongeren volgen een maximaal zes maanden durend opleidingstraject in de civiele techniek. Het werken-leren traject bestaat uit vier dagen werken in de wijk (infra-werkzaamheden) en een dag per week naar school (praktijkgerichte infra-opleiding op MBO niveau). De jongeren nemen vrijwillig deel aan het traject en ontvangen als extra stimulans een vrijwilligersvergoeding. Nadat de jongeren met succes het opleidingstraject hebben afgerond, zijn ze verzekerd van werk.

Brug
Wim Kemp, wethouder in Roermond licht het initiatief toe: ‘We zien enerzijds een hoge jeugdwerkloosheid en anderzijds toenemende vergrijzing in de bouwsector. Daarnaast zien we dat jongeren steeds minder kiezen voor een beroep in de bouw, infra en aanverwante sectoren. Social Return is een goed instrument om een brug te slaan tussen de hoge jeugdwerkloosheid nu en het dreigend tekort aan vakmanschap in de nabije toekomst. Door het creëren van leer-werkplekken krijgen jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om zich in de praktijk te ontwikkelen tot vakman en wordt hun positie op de arbeidsmarkt versterkt!’

Samenwerking
Wethouder Gerard IJff: ‘Om dit te bereiken is samenwerking met de bouwsector van essentieel belang. Bovendien wil de gemeente Roermond de verantwoordelijkheid voor Social Return niet doorschuiven naar de markt. Met Work4all! willen wij als gemeente de bouwsector een hand­reiking doen door jongeren te enthousiasmeren, te selecteren en ze een op de praktijk gerichte (basis)opleiding infra mee te geven, voordat ze in de praktijk aan de slag gaan. Wij hopen dat marktpartijen deze handreiking oppakken en de jongeren verder opleiden tot volwaardig vakman.’

NB – WORK4ALL! zal uitsluitend additionele werkzaamheden verrichten waarvoor geen budget beschikbaar is om een reguliere partij in te schakelen. Hiermee wordt verdringing van regulier werk voorkomen.

Info: www.bouwendnederland.nl

Advertisment ad adsense adlogger