Bouwsector dit jaar nog onder druk

Bouwsector

Bouwsector dit jaar nog onder druk, maar krachtig herstel is onderweg

 

Ondanks de berichten over herstel op de woningmarkt, zal de woningbouwproductie dit jaar verder dalen. De nieuwbouwproductie van woningen is sinds het uitbreken van de crisis al met 35% gedaald en deze zal in 2014 opnieuw met 7% krimpen. Het aantal opgeleverde woningen daalt daarbij naar 45.000. Enig tegenwicht wordt binnen de woningbouw geboden door de renovatie- en onderhoudsmarkt die dit jaar licht kan groeien. Bij de utiliteitsbouw en de grond-, water- en wegenbouw is sprake van een stabilisatie van de productieniveaus. Daarmee wordt 2014 voor de totale bouwproductie vooral een overgangsjaar.

Het aantal voltijdse banen van werknemers is sinds het uitbreken van de crisis al met 70.000 gedaald en dit jaar daalt de werkgelegenheid hier opnieuw met 10.000 arbeidsjaren. Op middellange termijn is het beeld voor de bouw juist gunstig met dubbele groeicijfers bij de nieuwbouwproductie van woningen en gematigde, solide groei bij de overige onderdelen van de bouwproductie. Het herstel wordt veroorzaakt door marktkrachten, onder de aanname dat (nieuwe) ongunstige overheidsmaatregelen de komende jaren uitblijven. Dit concludeert het EIB in het zojuist verschenen rapport ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2014’.

BouwsectorBouwproductie afgenomen

De bouwnijverheid heeft de productie in 2013 met 
€ 2,5 miljard zien teruglopen naar een niveau van € 50 miljard. Dit komt overeen met een krimp van bijna 5%. De sombere verwachtingen voor het afgelopen jaar zijn hiermee werkelijkheid geworden. Vooral de woningbouw is zwaar getroffen.
De nieuwbouwproductie liep met meer dan 10% terug, nadat in 2012 ook al 10% productievolume verloren was gegaan. De investeringen in de bouw stonden echter breder onder druk: ook bij de utiliteitsbouw en de grond-, water- en wegenbouw was sprake van krimp. Alleen de onderhoudswerkzaamheden bleven – mede door een tijdelijke btw-verlaging – enigszins op peil.

Lees verder in editie 2-2014

Advertisment ad adsense adlogger