Kunststof recyclen door nieuwe methode

Kunststof recyclen door nieuwe methode

In 2050 wil ons land een volledig circulaire economie hebben: grondstoffen worden dan steeds opnieuw gebruikt en er bestaat derhalve geen afval. Kan dat? En lukt dat ook met plastic verpakkingen van voedsel? Nu wordt recyclebaar afval soms nog verbrand, of in een uiterste geval gestort, daar wil de overheid in 2050 helemaal vanaf. Kunststof recyclen door nieuwe methode.

“Met deze nieuwe manier van kunststof recyclen en de samenwerking tussen alle partijen hebben we minder nieuwe fossiele grondstoffen nodig”

Bouw, infra en techniek

Hergebruiken van producten op basis van plastic(s) gebeurd al (deels) in de bouw en infrasector met diverse rubber- en plasticproducten. Denk daarbij aan het recyclen van bijvoorbeeld kunststof ramen, deuren, dakbedekking, kunstgrasvelden, afvoerpijpen en elektriciteitsleidingen. Hergebruik kan door onder meer het slimmer inzamelen, (her-) ontwerpen en het ook feitelijk recyclen en toepassen tot een hernieuwd product.

Een goed voorbeeld van kunststof recyclen in onze sector is onder meer de Durofort buis, die tijdens de RIONED -dag uitgeroepen werd tot rioleringsinnovatie van 2021. De buis bestaat volledig uit ingezameld kunststof materiaal.

Chemisch recyclen

Er waren grenzen, zeker als het gaat om gerecycled plastic dat aan de (sanitaire) wetten, wensen en eisen van bijvoorbeeld de voedingsmiddelindustrie moeten voldoen. Straks kan bijvoorbeeld een kaasverpakking weer opnieuw een kaasverpakking worden door een nieuwe manier van kunststof recyclen. Bij deze nieuwe techniek wordt het kunststof van voedselverpakkingen afgebroken bij hoge temperaturen, waardoor het gerecyclede kunststof aan dezelfde kwaliteitseisen voldoet als kunststof dat van aardolie is gemaakt. Chemische recycling wordt deze methode genoemd.

Bedrijven die actief zijn in recycling en de chemische industrie willen ervoor zorgen dat in 2030 zo’n 555 kiloton kunststof geproduceerd wordt door chemische recycling. Dat staat dan gelijk aan 10% van al het kunststof dat in ons land wordt geproduceerd. Hierdoor kan meer kunststof afval gerecycled worden en hoeft er minder te worden verbrand.

Bij chemische recycling wordt de chemische structuur van kunststofafval afgebroken en veranderd tot de oorspronkelijke bouwstenen van monomeren, polymeren of atomen, waaruit de kunststoffen bestaan. Hiermee kunnen nieuwe kunststoffen worden gemaakt, maar ook producten als chemicaliën of brandstoffen.

(lees verder onder de foto.)
Kunststof recyclen door nieuwe methode

Goed nieuws

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) en minister Bas van ’t Wout (Economische Zaken en Klimaat) berichten de Tweede Kamer vorige week over de gezamenlijke ambities van de sectoren.

Van Veldhoven: “Het is goed nieuws dat de sector nu met deze nieuwe methode aan de slag gaat waardoor de mogelijkheden van kunststof recycling worden uitgebreid. Met deze nieuwe manier van recyclen en de samenwerking tussen alle partijen hebben we minder nieuwe fossiele grondstoffen nodig. Dat is een belangrijke nieuwe stap op weg naar een circulaire economie.”

Van ’t Wout: “Nederland heeft de ambitie en de kans om de (Europese) vestigingsplaats te zijn voor duurzame (basis-)industrie. We hebben hier alles voor in huis zoals een hoogopgeleide technische beroepsbevolking tot een gunstige ligging voor verhandeling en transport van industriële grondstoffen en goederen.”

“Goed dat de sector deze kans pakt om zo mee te werken aan een duurzame industrie zodat Nederlandse bedrijven een koplopers positie krijgen bij het duurzaam produceren. Niet alleen de basisindustrie zelf, ook toeleveranciers van kennis en machines. Dit vergroot onze exportkansen.”

Kunststof niet meer verbranden

Bij de huidige manier van recyclen worden bijvoorbeeld shampooflessen vermalen tot korrels die gebruikt kunnen worden in bijvoorbeeld stofzuigers, auto’s en bureaustoelen. Dit wordt mechanische recycling genoemd. Daarnaast wordt kunststof ook verbrand, bijvoorbeeld omdat het voor recycling ongeschikt is.

Sommige vormen van chemisch recyclen hebben veel energie nodig, omdat het kunststof tot hoge temperaturen verhit moet worden. Het is daarom belangrijk dat het gebruik van deze recyclingtechnieken gepaard moet gaan met de inzet op een klimaatneutrale industrie, op basis van CO2 vrije energieopwekking.

(lees verder onder de foto.)
Kunststof recyclen door nieuwe methode

Samenwerking in versnellingstafel

De ambities van het bedrijfsleven zijn vastgelegd in een roadmap, die in samenwerking met VNO-NCW en het Versnellingshuis Nederland Circulair tot stand is gekomen. Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaan de partijen verkennen hoe dit verder ondersteund kan worden.

Daarom is een speciale ‘versnellingstafel’ opgericht, waar VNO-NCW de afgelopen jaren goede ervaringen mee heeft opgedaan en waaraan met alle betrokken partijen kansen en belemmeringen besproken en opgepakt worden.

Keihard nodig

Voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW over de de Roadmap chemische recycling van kunststoffen:
“Deze aanpak en de ambities zijn een schoolvoorbeeld van publiek-private samenwerking, zoals we die keihard nodig hebben om de uitputting van de aarde een halt toe te roepen en de overgang naar een volledig circulaire economie mogelijk te maken.”

“Om chemische recycling daarbij tot volle wasdom te laten komen zijn tal van maatregelen en grote investeringen van bedrijven en de overheid nodig. Met deze roadmap in de hand kunnen we dat voor elkaar krijgen.”

Kunststof recyclen door nieuwe methode. Lees ook: Tekort grondstoffen rubber- en kunststofindustrie en Ruim 95 miljard EU financiering voor onderzoek en innovatie.

Advertisment ad adsense adlogger