Kwaliteitsborging bouw van gemeente naar private partijen

Kwaliteitsborging bouw van gemeente naar private partijen

De verantwoordelijkheid van kwaliteitsborging van bouwprojecten zal vanaf 2017 niet meer bij gemeenten liggen maar bij private partijen. Dit geldt voor zowel nieuwbouw-, renovatie- als onderhoudsprojecten.
Ook is de aannemer vanaf dat moment niet alleen aansprakelijk voor verborgen gebreken, maar voor álle gebreken die hem zijn toe te rekenen. Zo verschuift de kwaliteitsborging bouw van gemeente naar private partijen.

Deze verandering van wetgeving staat in de plannen voor nieuwe bouwregelgeving van het ministerie van BZK. wannner de private kwaliteitsborging ingaat, moet de opdrachtgever (zoals een corporatie) de kwaliteitsborging regelen. Het nieuwe stelsel moet in 2015 in werking treden. In een overgangsperiode van minimaal drie jaar mag een bouwpartij kiezen voor private kwaliteitsborging of het huidige toezicht door de gemeente.

Bouwbesluittoets

Ook wordt met de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen de Bouwbesluittoets (een toets vooraf door de gemeente) voor veel kleine verbouwingen afgeschaft. ‘Denk aan dakkapellen en aan- en uitbouwen’, zegt Hajé van Egmond, secretaris van Instituut voor Bouwkwaliteit op Aedes.nl. ‘De Bouwbesluittoets zal nog wel gelden voor grootschalige verbouwingen en nieuwbouw, maar ook hier zullen private partijen zelf moeten zorgen voor het voldoen aan de technische voorschriften.’

Nieuwe instrumenten kwaliteitsborging

In plaats van de toets vooraf door de gemeente moeten opdrachtgevers in het nieuwe stelsel gebruik maken van zogenoemde toegelaten instrumenten voor kwaliteitsborging. Het Rijk bepaalt waaraan die instrumenten moeten voldoen, marktpartijen ontwikkelen de instrumenten. Opdrachtgevers, zoals corporaties, hebben drie opties voor het regelen van die private kwaliteitsborging: ze kunnen het zelf doen, een adviesbureau de opdracht geven het te regelen of een gecertificeerd bouwbedrijf de opdracht geven de borging te doen. De wet ligt momenteel ter consultatie bij de Raad van State. De nieuwe regels gelden waarschijnlijk vanaf 1 januari 2017 voor gebouwen in gevolgklasse 1: grondgebonden woningen en bedrijfspanden. Wanneer de nieuwe regels gelden voor wooncomplexen en ander vastgoed, is nog onduidelijk.

Advertisment ad adsense adlogger