Lancering Ouderenhub in Rotterdam

Lancering Ouderenhub in Rotterdam

In Prinsenland is de eerste Rotterdamse ‘ouderenhub’ gelanceerd door wethouders Sven de Langen en Bas Kurvers. Rotterdam krijgt in totaal zes ouderenhubs: centrale ouderenvoorzieningen waar wonen, welzijn en zorg slimmer wordt georganiseerd.

De gemeente Rotterdam investeert 14 miljoen euro in het programma ‘Rotterdam, ouder en wijzer’

De ouderenhubs zijn onderdeel van dit Masterplan Ouderen. Wethouder Sven de Langen (o.a. zorg en ouderen): “In de Ouderenhubs werken we met een aantal preferente aanbieders om versnippering van budgetten in de zorg tegen te gaan. Zo kan een aanbieder efficiënter werken en meer tot stand brengen voor ouderen in dat gebied. Bijvoorbeeld een wijkrestaurant en gezamenlijke activiteiten, maar ook vertrouwde professionals in de wijk.”

Over vijftien jaar is één op de vijf Rotterdammers ouder dan 65 jaar. De Langen: “Daar bereiden we ons als stad op voor. Naast voldoende ouderenwoningen moet er bijvoorbeeld ook aandacht zijn voor het sterk en vitaal blijven van ouderen.”

Geschikte woningen

Een belangrijke pijler in het programma is het realiseren van geschikte woningen voor ouderen en aanpassingen in de woonomgeving. Wethouder Bas Kurvers (o.a. Bouwen en wonen): “Ik wil dat Rotterdammers in hun eigen wijk oud kunnen worden, dichtbij hun sociale contacten. Daarom wil ik woningen beter geschikt maken om langer thuis te blijven wonen en een buitenruimte met toegankelijke looproutes en scootmobielstallingen.”

Kurvers: “Ook vind ik het belangrijk dat er de komende jaren nieuwe woonzorgconcepten komen, die het gat dichten tussen zelfstandig wonen en het verpleegtehuis. Samen met de partners zet ik me daar graag voor in.”

(Lees verder onder de foto.)

Sterke groei

Tot 2035 neemt het aantal 65-plussers in Rotterdam met ruim 30.000 toe, van 97.000 naar 129.000. Zij vormen straks één vijfde van de totale Rotterdamse bevolking. Dat betekent veel kennis en ervaring van een generatie ouderen die de stad veel te bieden heeft.

Het stelt ook andere eisen aan de stad. Aan de voorzieningen, aan de woningen en de woonomgeving en aan de manier waarop we met elkaar omgaan. Het programma ‘Rotterdam, Ouder en Wijzer’ maakt de stad klaar voor het groeiende aantal ouderen.

Advertisment ad adsense adlogger