Na Omgevingswet nu bijbehorende Invoeringswet goedgekeurd

Na de Omgevingswet nu de bijbehorende Invoeringswet goedgekeurd

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet. Deze wet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en versnelt besluiten over projecten. Na de Omgevingswet is nu de bijbehorende Invoeringswet goedgekeurd.

De vergunningsprocedure Omgevingswet wordt verkort naar acht in plaats van 26 weken

Omgevingswet en Invoeringswet

Oftewel de regelgeving wordt hierdoor eenvoudiger en biedt ruimte voor lokaal maatwerk. Het uitgangspunt van de wet is een goede balans tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving.

Minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen): “Ik ben blij met steun in de Eerste Kamer, wij hebben een scherp en constructief debat gevoerd over participatie, rechtsbescherming en een zorgvuldige invoering.”

Omgevingsplan

De Omgevingswet is nodig om maatschappelijke opgaven als woningbouw, energietransitie, natuur en bereikbaarheid geïntegreerd aan te pakken. De regels van de gemeente over de fysieke leefomgeving worden straks gebundeld in één omgevingsplan.

Provincies en waterschappen werken met de regels in de Omgevings- en Waterschapsverordening. Daarnaast stelt elke provincie, gemeente en het Rijk een omgevingsvisie op met de lange termijnambities voor de leefomgeving.

Loket Omgevingswet

In het Omgevingsloket komt de regelgeving samen en kan iedereen straks zien welke regels er gelden in een gebied. Je kunt er vergunningen aanvragen en de vergunningsprocedure wordt verkort, het uitgangspunt wordt acht weken in plaats van 26 weken. Het blijft daarnaast ook mogelijk om een vergunning schriftelijk aan te vragen.

Ingangsdatum

Rond de zomer wordt samen met de VNG, UvW, het IPO, het Rijk en de Tweede en Eerste Kamer besloten of de Omgevingswet per 1 januari 2021 ingaat. Eén van de voorwaarden is dat de wetgeving en het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) voldoende is geïmplementeerd bij alle overheden.

De komende periode informeert de minister de betrokken partijen maandelijks over de voortgang van deze implementatie. Na Omgevingswet nu bijbehorende Invoeringswet goedgekeurd.

Link naar Kamerbrief

Advertisment ad adsense adlogger