Omgevingswet gaat meer en meer leven

Omgevingswet gaat meer en meer leven

‘Zorgvuldigheid voorop bij megawet in wording’. Zo luidt de titel van de terugblik op de zesde Nationale Dag van de Omgevingswet, georganiseerd door de VVM netwerk van milieuprofessionals, waarvan vandaag het eerste exemplaar is overhandigd aan gedeputeerde Mirjam Maasdam van de provincie Utrecht.

Omgevingswet vraagt een nieuwe manier van werken

Waardevol

Maasdam vindt de bundeling van de congresresultaten zeer waardevol: “De Omgevingswet vraagt een nieuwe manier van werken, waarbij we leren door te doen. Juist daarom is kennisdeling en een kijkje in elkaars keuken zo belangrijk”. Uit ervaringen binnen haar provincie merkt de gedeputeerde dat de Omgevingswet meer en meer gaat leven. “Wij zijn inmiddels gestart met de participatieaanpak om, in het kader van de omgevingsvisie, te komen tot een visie hoe Utrecht er in 2050 uit kan zien. We gaan heel kort cyclisch werken om de visie op papier te krijgen. Zo willen wij tot een visie komen waarin iedereen zich herkend en erkend voelt.”

Schat aan informatie

Ruim 300 deelnemers verdiepten zich tijdens de Dag van de Omgevingswet in de verschillende aspecten van de grootste wetgevingsoperatie van ons land sinds de Tweede Wereldoorlog. De 2017-editie, met een programma dat op vrijwel alle aspecten van de nieuwe wet verdieping bood, is opnieuw uitgemond in een klinkend succes. Dat beaamde ook Maasdam: “Onze Statenzaal puilde bijna uit van de hoeveelheid geïnteresseerden professionals. Dat is goed, want we moeten het samen doen.” De nu verschenen terugblik in woord en beeld bevat een schat aan informatie voor iedereen die met de Omgevingswet te maken heeft. Sinds de eerste editie in 2012 is het aantal samenwerkingspartners en deelnemers hard gegroeid. De 2017-editie van de Dag van de Omgevingswet vond plaats in het provinciehuis van Utrecht.

Bestellen of downloaden

De gedrukte bundel ‘Zorgvuldigheid voorop bij megawet in wording’ kost € 12,50 en is hier per mail te bestellen. De PDF-versie van de bundel kunt u hier downloaden.

Foto: Gedeputeerde Mirjam Maasdam van de provincie Utrecht ontvangt het eerste exemplaar van de congresbundel van de Dag van de Omgevingswet 2017: ‘Zorgvuldigheid voorop bij megawet in wording, namens de projectgroep met v.l.n.r. Rens Bolkestein, Rachel Heijne, Mirjam Maasdam, Jos Dolstra en Enrico van Dijk.

Advertisment ad adsense adlogger