Nationaal Isolatieprogramma, tegoedbon voor isoleren huizen

Nationaal Isolatieprogramma, tegoedbon voor isoleren huizen

Het Nederlandse isolatiebeleid moet op de schop: het isoleren van woningen moet sneller, slimmer en socialer. GroenLinks, ChristenUnie en CDA en een aantal maatschappelijke partijen als Bouwend Nederland en Techniek Nederland slaan de handen ineen om te komen tot een Nationaal Isolatieprogramma.

Nationaal Isolatieprogramma: “In Nederland zijn 2,7 miljoen woningen slecht geïsoleerd”

De partijen en organisaties hopen dat deze coalitie zich uitbreidt om met meer kracht het isolatiebeleid te verbeteren. De beste energie is immers bespaarde energie. Bijna een jaar inmiddels ligt de met ruime meerderheid aangenomen motie Segers/Klaver te verstoffen om een Nationaal Isolatieprogramma op te zetten, terwijl we geen tijd te verliezen hebben.

In Nederland zijn 2,7 miljoen woningen slecht geïsoleerd en met het huidige isolatietempo duurt het tot 2100 voor alle huizen in ons land goed geïsoleerd zijn. De huidige op de individuele woningeigenaar gerichte regelingen blijken voor veel bewoners een te hoge drempel om te isoleren.

Bovendien zijn deze regelingen vooral interessant voor mensen die de isolatiemaatregelen kunnen betalen. Je krijgt de subsidie namelijk pas achteraf, als de factuur betaald is. Dat kan veel sneller, slimmer en socialer.

Investering

Woningeigenaren die aanspraak willen maken op subsidie voor woningisolatie, kunnen dat nu na de verbouwing doen. Logisch dat minder kapitaalkrachtige huisbezitters vaak afzien van zo’n investering.

De ondertekenaars van het manifest willen een systeem met tegoedbonnen invoeren. Gemeenten kunnen dan een tegoedbon verstrekken aan woningeigenaren. De bon is vervolgens in te leveren bij erkende aannemers en bouwbedrijven.

Manifest isoleren

Om vaart en richting te geven aan het Nationaal Isolatieprogramma presenteren de partijen op www.nationaalisolatieprogramma.nu een manifest met twaalf concrete voorstellen om snellere, slimmere en sociale woningisolatie mogelijk te maken.

Van een tegoedbon/vouchers voor woningeigenaren tot isolatieteams die bewoners actief benaderen en ondersteunen, van beginnen met de slechtst geïsoleerde woningen tot een contingentenaanpak, van het opleiden van vakmensen tot een langjarige stabiele programmatische aanpak met voldoende middelen, zodat gestaag en met investeringszekerheid voor ondernemers wordt toegewerkt naar een duurzaam Nederland met goed geïsoleerde woningen.

Reacties deelnemende partijen aan Nationaal Isolatieprogramma

Laura Bromet van GroenLinks. “Als we het klimaatprobleem op willen lossen zullen we ook onze huizen moeten verduurzamen. Veel mensen zijn bang dat ze klimaatmaatregelen niet kunnen betalen. Terwijl ze het wel willen. Met dit isolatieplan kan iedereen een energiezuinig en comfortabel huis krijgen.”

“Stevig inzetten op isolatie zorgt voor een laagdrempelige energietransitie in de gebouwde omgeving. Want isoleren, energiebesparende maatregelen en het gebruik van hybride warmtepompen dragen fors bij aan de klimaatdoelen van 2050. Met dit programma maken we, naast de wijkgerichte aanpak van gemeenten, ook meters met individuele, stapsgewijze verduurzamingsmaatregelen”.

Olaf van der Gaag, directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE)
“Investeren in isoleren levert de bewoner drie keer voordeel op: een lagere energierekening, een comfortabel huis en een betere prijs bij verkoop van de woning. De NVDE is dan ook blij met dit programma.”

Piet-Jan Dijkstra, voorzitter VENIN. “Mensen die de intentie hebben hun woning te verduurzamen stuiten veelal op twee knelpunten; onafhankelijke hulp bij het nemen van de juiste stappen en de kosten die verduurzamen met zich meebrengt. Het Manifest Nationaal Isolatieprogramma ondervangt deze knelpunten waarmee we samen sneller, slimmer en socialer kunnen starten met isoleren.”

Download het Manifest Nationaal Isolatieprogramma

Lees ook: Woningeigenaren willen woningisolatie in regeerakkoord.

Advertisment ad adsense adlogger