Noordoost Friesland officieel krimpregio

Noordoost Friesland officieel krimpregio

Dankzij een motie van de Kamerleden de Vries (PvdA) en Veldman (VVD) krijgt Noordoost Friesland officieel de status van Krimpregio. Dit houdt in dat de regio extra ondersteuning krijgt vanuit het Rijk op het gebied van zorg, voorzieningen, onderwijs en woningbouw. Noordoost Friesland officieel krimpregio.

Naast dit besluit is er ook afgesproken dat er onderzoek gedaan zal worden of de woningbouwcorporaties een grotere rol kunnen spelen bij het tegengaan van verloedering en het op peil houden van de leefbaarheid. Ook is er door middel van een motie afgedwongen het beleid op anticipeerregio’s door te zetten.

Huishoudensdaling van 5,5%

Naar aanleiding van het VAO Krimp dat plaats vond op 20 mei in de Tweede Kamer zijn verschillende moties ingediend en aangenomen als het gaat om krimpgebieden. Het team Midterm Review bevolkingsdaling adviseerde om niet alleen de Achterhoek, maar ook Noordoost Friesland, Zuidoost Friesland en Oost Drenthe aan te wijzen als krimpregio. Met algemene stemmen in de Tweede Kamer werd de motie van de Kamerleden Albert de Vries (PvdA) en Hayke Veldman (VVD) – om Noordoost Friesland aan te wijzen als krimpregio – aangenomen. Met uitzondering van de gemeente Tytsjerksteradiel heeft de regio op termijn een huishoudensdaling van bijna 5,5%.
De aangewezen regio’s mogen rekenen op sterkere ondersteuning van het Rijk in de vorm van menskracht, middelen en instrumenten om de gevolgen van de demografische ontwikkelingen goed en tijdig op te pakken. Dit zal gebeuren op het gebied van zorg, voorzieningen, onderwijs en woningbouw.

Anticipeerregio’s

Er is verder afgesproken dat er onderzoek gedaan zal worden of de woningbouwcorporaties een grotere rol kunnen spelen bij het tegengaan van verloedering en het op peil houden van de leefbaarheid. Ook is er door middel van een motie afgedwongen het beleid op anticipeerregio’s door te zetten. Noordwest Fryslân behoudt de status van anticipeerregio. Zuidoost Fryslân en de Friese Waddeneilanden hebben voor het eerst de status anticipeerregio ontvangen. Nu is er in deze gebieden nog nauwelijks bevolkingsdaling, maar met de status kunnen de regio’s anticiperen op de toekomstige terugloop van de bevolking. Vergrijzing (meer ouderen) en ontgroening (minder jongeren) spelen hierbij een rol. De provincie Fryslân en het Rijk werken door middel van samenwerkingsagenda’s samen met de krimp- en anticipeerregio’s. Per regio worden specifieke afspraken gemaakt om de transitie te begeleiden. Het ministerie heeft meerjarige ondersteuning toegezegd aan de krimpregio’s en de anticipeerregio’s.

Advertisment ad adsense adlogger