‘Ontslakken doe je zo’ over het tegengaan van regeldruk

Ontslakken doe je zo over het tegengaan van regeldruk

Afgelopen maand werd het rapport ‘Ontslakken doe je zo! Samen eenvoudiger ontwikkelen’ gepubliceerd. Dit rapport, uitgevoerd door Stadsruim, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, onderzoekt hoe regeldruk vanuit overheid en gemeenten tegengegaan kan worden.

Rapport in opdracht van ministerie EZ over ontslakken pleit voor ruimte initiatiefnemer in de bouw

“De afgelopen jaren heeft het kabinet veel gedaan aan het verminderen van regeldruk voor bedrijven. Bedrijven geven echter keer op keer aan dat ze weinig merken van de verbeteringen en ervaren in hun dagelijkse bezigheden nog steeds hinder door toedoen van de overheid. In de zogenoemde maatwerkaanpak regeldruk bedrijven, wordt er vanuit het oogpunt van de ondernemer gekeken naar gevoelde regeldruk. Vervolgens gaat de overheid in gesprek met de ondernemer en gaat men samen op zoek naar de oplossingen voor de ervaren knelpunten.” Zo licht Gé Linssen van het ministerie van EZ in de inleiding toe. Voor de bouwwereld geldt de maatwerkaanpak BOUW. “Ontslakken vormt een belangrijk onderdeel hiervan. Nu is de hamvraag natuurlijk of deze maatwerkaanpak wel zal leiden tot het gewenste
resultaat?”

Zoek het experiment

Ontslakken wordt omschreven als “enerzijds het opschonen van de gemeentelijke regelgeving en anderzijds een ruimtelijk project “andersom” benaderen.” Er is gekeken naar ervaringen van twaalf initiatiefnemers bij diverse pilots die regeldruk, organisatiehinder en bureaucratie bij gebiedsontwikkelingen tegengaan. Daaruit blijkt dat de snel veranderde situatie in de bouw nog niet voldoende navolging heeft gekregen in de samenwerking tussen gemeenten, Rijk en bouwondernemers. Het rapport pleit voor een dagelijkse zoektocht naar het experiment, nieuwe werkwijzen, gepaard aan reflectie en analyse. “Voor de gemeente betekent dit dat zij niet automatisch vervalt in haar toetsende rol en het initiatief centraal stelt. Voor de initiatiefnemer biedt dit ruimte om de regie te nemen, om snelheid in het proces aan te brengen en vraaggericht te ontwikkelen.

Innovatie is geen mysterieus proces

Aan de hand van de twaalf ‘ontslakkers’ worden de volgende resultaten genoemd van een flexibelere manier van denken en samenwerken.

• Initiatieven worden niet meer onnodig gefrustreerd door beleid en regels waarvan niemand meer weet waarom ze er zijn;
• Gemeente en initiatiefnemers onderzoeken samen de haalbaarheid van het plan zonder eerst een lijstje regels af te vinken;
• De gewenste versnelling in het proces ontstaat, omdat gemeente en initiatiefnemers op één lijn zitten waardoor een efficiënt proces ontstaat;
• De regie ligt meer in handen van de initiatiefnemers. Daarmee wordt tijdwinst behaald, is kostenverlaging mogelijk en worden plannen (weer) gerealiseerd;
• Groter gebruiksgemak voor de initiatiefnemers;
• Het maakt het voor initiatiefnemers en ambtenaren veel leuker en interessanter: geen lijstjes afvinken, maar meedenken en helpen aan een (voor de stad) beter eindproduct.

Het rapport concludeert dat ontslakken laat zien dat niet zozeer de regels in de weg zitten, maar juist de manier waarop overheden er mee omgaan. “Daarnaast blijkt dat het ontslakken en het idee van innovatie helemaal geen ‘mysterieus proces van een eenzame genie’ is, maar juist een collectief proces van hele gewone mensen die samenwerken, een gezamenlijk doel nastreven en open en transparant met elkaar communiceren, waarbij vertrouwen de boventoon voert.”

Advertisment ad adsense adlogger