Opdrachtgever gebaat bij geregistreerde kostenadviseurs

Geregistreerde kostenadviseurs

Het is helaas geen uniek verhaal: hoe zorgvuldig een aannemer ook is geselecteerd en gecontracteerd, de kans blijft bestaan dat deze tijdens een bouwproject failliet gaat. Voor opdrachtgevers is het dan cruciaal dat het werk zo snel mogelijk wordt voortgezet, zonder te veel extra kosten. Een register kostenmanager levert daar met een nulmeting een waardevolle bijdrage aan.

Een snelle doorstart van stilgelegde bouwprojecten is van groot belang, maar niet eenvoudig te realiseren. Aan de ene kant zal door de curator van de schuldeiser flink aan opdrachtgevers als corporaties worden getrokken om de afgesproken aanbetalingen zoveel mogelijk uit te betalen. Aan de andere kant zal een doorstartende of overnemende aannemer het bouwproject naar alle waarschijnlijkheid niet voor dezelfde prijs willen afbouwen. De financiƫle onderhandelingen met de nodige voorbereidingen die hieruit voortvloeien kunnen veel tijd in beslag nemen. Dat is voor geen van de parijen goed. Om snelheid te creƫren is het zaak iemand te hebben die alle partijen op korte termijn een helder beeld kan geven van de werkelijke waarde van het bouwproject en te zorgen dat deze ook tijdig wordt ingeschakeld. Deze fase kan gelijk lopen met de werkzaamheden van curator en overige belanghebbende partijen.

Invalshoek
Er zijn al genoeg tegenslagen op het stilgelegde project en het uiteindelijke doel is om nog meer onnodige kosten voor de opdrachtgever te voorkomen. En ook om ervoor te zorgen de extra kosten die uit een faillissement komen, zoveel mogelijk tot een acceptabel niveau te beperken. Indien niet tijdig wordt doorgestart kunnen de extra kosten van bijvoorbeeld rente en doorlopende vaste lasten over twee gebouwen enorm oplopen. De opdrachtgever kan ook nog een extra probleem hebben als voor bestaand pand een nieuwe huurder is en hij voor een bepaalde tijd uit zijn bestaand pand moet en wellicht iets tijdelijk moet huren. Voor een echte doorstart moet normaal minimaal vier tot zes weken worden gerekend. Reden dus om snel actie te ondernemen.

Meten, begroten, adviseren
Dus wat moet er gebeuren? Mede op basis van de contractstukken van de failliete aannemer wordt er een opname en nulmeting gemaakt van de actuele stand van zaken van het stilgelegde bouwproject. Begroting, contract, bestekstukken, termijnstaten, onderliggende offertes, alles wordt vooraf bestudeerd om de beste manier van aanpak te kiezen.

Lees verder in editie 4-2012

Advertisment ad adsense adlogger