Oprichting Innovatie Centrum Bouw en Techniek

Oprichting Innovatie Centrum Bouw en Techniek

De ambitie van De Bouwagenda is om 1.000 gebouwen per dag energieneutraal te maken. Volgens Taskforce-voorzitter Bernard Wientjes lukt dit alleen als de bouwsector, overheden en kennisinstellingen samen tot een ‘radicale innovatie’ komen. Startsein oprichting Innovatie Centrum Bouw en Techniek.

Minister geeft startsein voor oprichting Innovatie Centrum Bouw en Techniek

Prioriteiten

Dit staat in de voortgangsrapportage ‘1 jaar Bouwagenda’, die Wientjes onlangs overhandigde aan de ministers Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en secretaris-generaal Maarten Camps (Economische Zaken en Klimaat). Tijdens een werkconferentie in Den Haag blikten ruim 150 partners en betrokkenen bij De Bouwagenda terug op het afgelopen jaar en werden de prioriteiten voor het komende jaar besproken.

Ollongren sprak tijdens de bijeenkomst haar waardering uit voor de vorderingen en initiatieven. “Weet dat u het kabinet aan uw zijde heeft. Wij zien met vertrouwen de uitrolfase van De Bouwagenda tegemoet. Het kabinet werkt daar volop aan mee.”

Van Nieuwenhuizen: “Ik wil de infrastructuur klaar maken voor de toekomst. Oude bruggen en tunnels krijgen een forse opknapbeurt en tot 2030 leggen we 1.000 km extra asfalt, zo duurzaam en innovatief mogelijk. Het netwerk van De Bouwagenda maakt daarbij het verschil. We moeten samenwerken, elkaar versterken en van elkaar leren.”

Tempo

De Bouwagenda zet de koers uit om 7,5 miljoen woonhuizen en circa 500.000 overheids- en kantoorgebouwen, winkels en scholen te verduurzamen. “Het huidige tempo ligt veel te laag”, aldus Wientjes. “Een hogere productiviteit en meer kwaliteit zijn nodig, zodat we wijk voor wijk kunnen aanpakken. De enorme opgave is met de huidige manier van werken eigenlijk niet te realiseren. Er is dringend behoefte aan nieuwe, innovatieve technieken, producten en processen. Een van de prioriteiten van De Bouwagenda voor de komende periode is daarom het opzetten van een innovatie- en kennisinfrastructuur voor de bouwsector.”

Technische universiteiten, hogescholen, TNO en het bedrijfsleven gaan samenwerken in het Innovatie Centrum Bouw en Techniek

Topsectorenaanpak

Minister Ollongren maakte bekend dat de vier technische universiteiten, de vereniging van hogescholen, TNO en het bedrijfsleven uit de bouw- en installatiewereld gaan samenwerken in het Innovatie Centrum Bouw en Techniek. Hierdoor krijgt de gebouwde omgeving een van de faciliteiten van de topsectorenaanpak.
“Dit is een belangrijke start voor de broodnodige schaalbare innovaties. Die innovaties hebben niet alleen nodig om tegemoet te komen aan de grote vraag naar woningen, maar ook voor duurzame bestaande en nieuwe woningen. We gaan immers van het gas af”, aldus de minister.

Kwaliteit en vakmanschap

Andere prioriteit voor de komende periode is modernisering van het aanbestedingsbeleid. Wientjes: “De grootste opdrachtgever van de bouw is de overheid. Die selecteert bij aanbestedingen nu nog te veel op prijs, waardoor er onvoldoende prikkels voor innovatie zijn. Daarom werken we aan een compleet nieuw aanbestedingsbeleid, waar aspecten als duurzaamheid en vermogen tot samenwerking veel zwaarder meewegen. De procesgang wordt open, transparant en volledig digitaal.”

“Zonder geschikt personeel kunnen we onze energie- en klimaatambities wel vergeten”

Investeren

Grote aandacht van De Bouwagenda heeft het personeelstekort in de bouw. Op de korte termijn is de komende vijf jaar 40.000 man/vrouw nodig om uitstroom van oudere werknemers in de bouw op te vangen. Dit komt bovenop de 70.000 vakmensen die sinds de economische crisis de bouw hebben verlaten. Daarnaast zijn bijna 70.000 vakmensen in de bouw- en installatiebranche in 2020 niet meer voldoende gekwalificeerd.

Wientjes: “We moeten fors investeren in de kwaliteit van productie en vakmanschap, opleidingen en onderwijs. Hiervoor is een sectorbrede ‘revolutie’ nodig, waarin bedrijfsleven, kennispartners, overheden, beroepsonderwijs en de bonden samen komen tot een Human Capital Agenda voor de bouw. Zonder geschikt personeel kunnen we onze energie- en klimaatambities wel vergeten. Deze agenda dient daarom politiek verankerd te worden.”
Urgentie

Urgentiegevoel

De Taskforce voelt zich gesterkt door de verankering van De Bouwagenda in het Regeerakkoord en de prominente plek aan de sectortafel Gebouwde Omgeving, die advies uitbrengt aan het kabinet over het nieuwe Klimaat- en Energieakkoord. “Er is een groot gevoel van urgentie bij het nieuwe kabinet, dat gepaard gaat met bereidheid de wet- en regelgeving aan te passen en substantiële geldmiddelen ter beschikking te stellen om de verduurzaming te realiseren”, aldus Wientjes.

Bron: Bouwagenda en Bouwend Nederland

Advertisment ad adsense adlogger