Bouwproductie evenaart top van 2008

Bouwproductie evenaart top van 2008

Goede rendementen ondanks hogere inkoopprijzen

Begin dit jaar bereikte het volume in de bouwproductie de top van voor de crisis. Door de groeiende vraag naar bouwmaterialen stijgen de inkoopprijzen. Dit zorgt echter slechts incidenteel voor problemen bij bouwbedrijven waardoor de rendementen gelijk kunnen blijven of zelfs verder toenemen. Ook het lage aantal faillissementen wijst erop dat hogere inkoopkosten niet massaal tot verliezen leiden. Dit stelt het ING Economisch Bureau in het gisteren verschenen ‘Vooruitzicht Bouw’.

Groei

De groei in de bouw zette begin 2018 door. In februari evenaarde het volume voor het eerst weer de eerdere top van voor de crisis in het najaar van 2008. De sterke krimp in de crisis van circa 25% is daardoor de afgelopen jaren weggewerkt. De verwachting is dat de bouwproductie verder groeit maar wel op een lager niveau dan de afgelopen jaren. Materiaal- en personeelstekorten zetten een rem op de productiegroei. Ook stijgt het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen al enige maanden nauwelijks meer, waardoor de groei van de bouwproductie onder druk kan komen.

Inkoopprijzen

Door de enorm toegenomen vraag van de afgelopen jaren naar bouwmaterialen stijgen de prijzen. Eerder aangenomen projecten zijn daardoor soms tegen te lage inkoopprijzen van bouwmaterialen gecalculeerd.

Winst

Nu de inkoopprijzen stijgen en ook de (cao) lonen omhoog gaan zet dit de marges van projecten onder druk. Dit leidt over het algemeen niet tot meer verliezen. Slechts 7% van de bouwbedrijven geeft in het eerste kwartaal 2018 aan dat ze minder winst maakten dan een kwartaal eerder. De meeste aannemers maken juist meer winst of in ieder geval even veel.

Kostenspreiding

Belangrijke redenen waarom ondanks de hogere inkoopkosten bouwbedrijven over het algemeen toch niet verliesmakend zijn:
• De arbeidsproductiviteit is in de periode 2014-2017 met meer dan 20% flink toegenomen,
• Personeel kan doelmatiger ingezet worden doordat er voldoende projecten zijn waardoor de efficiëntie toeneemt en dit geeft tegenwicht tegen de hogere (uur)tarieven,
• De algemene kosten van het bouwbedrijf kunnen over een grotere omzet verdeeld worden,
• Bouwbedrijven vinden soms mogelijkheden om de afgesproken aanneemsom met de opdrachtgever te heronderhandelen.

Infra, woning en utiliteits

Bekijk het verdere ‘Vooruitzicht Bouw’ van ING via onderstaande links voor de specifieke deelgebieden en branches:
Woningbouw
Utiliteitsbouw
Infrasector

Advertisment ad adsense adlogger