Oprichting Ontwerpteam op slotdag Jaar van de Ruimte

Oprichting Ontwerpteam op slotdag Jaar van de Ruimte

Gisteren was officieel de laatste dag van het Jaar van de Ruimte. Op de valreep werd door minister Schultz van Haegen, van infrastructuur en milieu, het ontwerpteam gelanceerd. Daarmee lost de minister de belofte in die zij op 15 januari deed, tijdens de opening van het Jaar van de Ruimte. Het zogenoemde O-team wordt gevormd door professionals met ervaring in de ruimtelijke ordening. Zij zullen lokale overheden, burgers en ondernemers gaan helpen bij lokale ontwerpvragen.

Het O-team wil helpen bij concrete en complexe ruimtelijke opgaven. Bijvoorbeeld in gebieden waar het aantal bewoners afneemt of in industriële gebieden waar de natuur moet worden beschermd. Daarbij wordt de kracht van ontwerp ingezet om samen met de betrokken partijen de opgave te analyseren. Ze wil meedenken en helpen met het verkennen van concrete, toepasbare en innovatieve oplossingen.

Omgevingswet

Het O-team sluit aan bij de nieuwe omgevingswet, die lokale overheden vanaf 2018 steeds meer verantwoordelijkheden geeft op het gebied van ruimtelijke ordening. Er zullen maximaal tien projecten worden geselecteerd waar het team vervolgens mee aan de slag zal gaan. Er zal een analyse worden gemaakt en gezocht worden naar oplossingen, waarbij de expertise van ontwerpers zal worden aangewend. “Elk project is maatwerk, waarbij steeds verschillende ontwerpers met verschillende expertises betrokken worden”, aldus het ministerie van infrastructuur en milieu.

Onafhankelijk adviesteam

Het ontwerpteam is een onafhankelijk adviesteam. Dat wil zeggen dat ze zich niet bemoeit met het beleid van gemeenten, provincies en waterschappen of de beslissingen die genomen worden. Het team en de ontwerpers die worden aangesteld geven advies in de eerste fase van een project. Na de adviesfase trekt het team zich terug uit het project. De betrokken overheidsinstellingen en organisaties zijn verantwoordelijk voor de besluitvorming over en het vervolg van het project.

Opgaven indienen

“Iedereen die lokaal op zoek is naar een oplossing voor een ruimtelijk probleem, kan aankloppen bij dit expertteam. Ik nodig burgers, maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties dan ook van harte uit om hun opgaven in te dienen via oteam.nl“, aldus minister Schultz.

Advertisment ad adsense adlogger