Politiek akkoord over Omgevingswet

Politiek akkoord over Omgevingswet

Vorige week bleek in de Tweede Kamer een brede steun voor de Omgevingswet. Minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu kan zich nu richten op een bestuursakkoord met de koepelorganisaties. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG, meldt dat achter de schermen al overeenstemming is over de inhoud en organisatie van de invoering van de nieuwe wet- en regelgeving. Daarmee blijkt een politiek akkoord over de Omgevingswet.

Deze overeenstemming tussen Rijk, VNG, IPO en Unie van Waterschappen over de te volgen koers zal worden vastgelegd in een bestuursakkoord dat waarschijnlijk deze week wordt getekend, zo meldt VNG.
De Omgevingswet beoogt het omgevingsrecht te vereenvoudigen en te verbeteren. Wetten als de Wro, Wabo en de Tracéwet, moeten vervangen worden door een wet die de belangrijkste delen van het omgevingsrecht zowel procedureel als materieel omvat: de Omgevingswet.

Rol gemeenten

Vorige week was de plenaire behandeling van de Omgevingswet in de Tweede Kamer. Minister Schultz zei daar dat het succes van de enorme stelselherziening staat of valt met de uitvoering ervan door gemeenten. Met oog daarop is het ministerie heel vroeg begonnen om met VNG, IPO en Unie van Waterschappen de implementatie voor te bereiden. Schultz gaf aan geen enkel ander wetstraject te kennen waarbij ooit zo vroegtijdig gestart is met de implementatie.

Dalende kosten

Volgens de eerste berekeningen zullen lasten voor gemeenten structureel dalen met 35 tot 51 miljoen euro. De kosten en baten van de uitvoeringsregelgeving worden later bepaald.
Er wordt inmiddels gewerkt aan het Omgevingsloket online. In 2017 worden de centrale en decentrale regelgeving verwerkt in het digitale systeem. In 2018 – het jaar van de Omgevingswet – gaat het geheel online, samen met de internetmodule voor het Activiteitenbesluit en de site Ruimtelijkeplannen.nl.

Advertisment ad adsense adlogger