Europees fonds voor stadsinnovatie met voorbeeldfunctie

Europees fonds voor innovatie met voorbeeldfunctie

€371 miljoen voor innovatieve oplossingen voor ruimtelijke problemen

De Europese Commissie presenteerde begin deze maand tijdens het CITIES Forum in Brussel de uitkomsten van de consultatie over de EU Urban Agenda. Geconcludeerd werd dat deze Urban Agenda zich wil richten op een ‘nieuw partnerschap tusen steden, regio’s, lidstaten en de EU. Prioriteit ligt op smart, duurzaam en inclusief. Iets concreter is de aankondiging van een fonds van €371 miljoen voor Urban Innovative Actions, Europees fonds voor stadsinnovatie met voorbeeldfunctie.

Voorbeeldfunctie

Deze aankondiging werd gedaan door Eurocommissaris voor de Energie Unie Šefčovič en die voor Regionaal Beleid Crețu. Per project kunnen innovatieve oplossingen voor prangende stedelijke vraagstukken rekenen op een investering van maximaal € 5 miljoen. Het gaat hier specifiek om de voorbeeldfunctie. Om innovaties die ook voor andere steden of stedelijke gebieden interessant kunnen zijn om over te nemen. De gehonoreerde projecten mogen maximaal 3 jaar duren en een project moet in ieder geval betrekking hebben op 50.000 inwoners. Samenwerking tussen meerdere steden of in een stedelijk gebied is daarbij toegestaan.

Concrete resultaten

Meer informatie over deze Urban Innovative Actions volgt in het najaar. Zoals gezegd is het fonds opgericht in het kader van de Europese Urban Agenda. Bij de bijeenkomst in Brussel bleek dat niet zozeer behoefte is aan nieuwe regelgeving of beleid, maar aan het beter benutten van bestaande structuren en beleidsinstrumenten. Men wil meer focus op specifieke prioriteiten waaruit concrete resultaten komen zoals smart cities, in het bijzonder als het gaat om de koolstofarme economie, klimaatbestendige steden en sociale inclusie. Daarom wordt ingezet op betere afstemming en coördinatie van EU-beleid voor steden middels het Europese Climate Adaptation Platform, het European Innovation Partnership on Smart Cities & Communities en vanaf komend najaar dus de Urban Innovative Actions.

Advertisment ad adsense adlogger