Platform voor stadsontwikkeling en architectuur in Den Haag

Nieuw platform voor stadsontwikkeling en architectuur in Den Haag

Op de Dag van de Architectuur, afgelopen zaterdag, is in Den Haag de komst van het ‘Platform voor Stedelijke Ontwikkeling en Architectuur’ aangekondigd. Het platform wil het debat over stedenbouw, ruimtelijke economie, duurzaamheid en architectuur in de Hofstad stimuleren. Kennis, netwerk en innovatie in de Hofstad dient volgens de initiatiefnemers gebundeld te worden.

Het Haags Architectuur Café (HaAC), BNA Kring Haaglanden en Stroom Den Haag hebben met de gemeente Den Haag meer dan twee jaar gewerkt aan de komst van het platform. “Met dit platform wil de gemeente Den Haag bewoners, bedrijven en bezoekers actief uitnodigen mee te denken over stedenbouwkundige vraagstukken in hun stad. De stad is aan het veranderen”, meldt wethouder Joris Wijsmuller (Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur).

Gefragmenteerde stadsontwikkeling en architectuur

Volgens HaAC kenmerkt Den Haag zich door fragmentatie van organisaties met eigen doelstellingen die weliswaar elkaar wel via netwerken weten te vinden. De vergelijking wordt getrokken met Delft en Rotterdam, waar architectuur centra functioneren als ‘geoliede machine met een professionele aanpak’. “De Haagse netwerkorganisaties hebben geen top, geen bestuur, geen hoofdkwartier, geen beleidsplan, slechts incidentele financiering en sponsoring door betrokkenen. Met het platform komt er één aanspraakpunt.” Na de zomer wordt een voorzitter aangesteld die het platform vorm zal geven. “Eén persoon die ons en de visie die wij allemaal delen, representeert naar de gemeente, landelijke organisaties, woningcorporaties, projectontwikkelaars etc. Een platform kan een belangrijke rol spelen bij het zichtbaar maken van alle organisaties binnen het netwerk, kennis bundelen en een voortdurend debat stimuleren in en met de hele stad. Daarom is een platform noodzakelijk.”

Afstoot rijksvastgoed

De huidige ruimtelijke opgaven in Den Haag zijn interessant. Enerzijds is er te weinig woonruimte om aan de vraag te kunnen voldoen. Anderzijds stoot de Rijksoverheid in Den Haag een aanzienlijk deel van haar kantoren af de komende vijf jaar. Maar liefst 296.991 m2 vloeroppervlak aan overtollig rijksvastgoed komt de komende jaren op de markt in Den Haag. Aangezien hier de vraag het ver laat afweten ten opzichte van het aanbod, lijkt een kans te liggen voor herbestemming en transformatie van dergelijke kantoren tot woonruimte.
Op architectonisch gebied beoogt de gemeente al langere tijd seriematige bebouwing tegen te gaan en bewoners middels de kavelwinkel meer ruimte te geven voor inspraak en zelfbouw, maar ook hier lijkt nog een cultuuromslag te maken.

Platform voor stadsontwikkeling en architectuur in Den Haag. Zie ook:
Transformatie voormalige kantoorpand Octrooiraad.

Advertisment ad adsense adlogger