Provincies vergeten te slopen

Provincies vergeten te slopen

Onderzoek toont aan dat vanuit de provinciën weinig tot geen aandacht is voor sloop van leegstaand vastgoed. Drie maanden na de provinciale verkiezingen hebben elf provincies (alleen Zeeland niet) hun collegeakkoord rond. Volgens onderzoek van onafhankelijk kennisinstituut Platform31 blaken de provincies van het zelfbewustzijn, maar vergeten ze daarbij de grote opgave op het gebied van leegstand. Het lijkt erop dat provincies vergeten te slopen.

Provincies prijken in de coalitieakkoorden vooral met ambitieuze plannen gericht op duurzaamheid en economische ontwikkeling. In het Nederlands Dagblad van gisteren lichtte onderzoeker Koos van Dijken van Platform31 het onderzoeksrapport toe. “Ik snap dat het voor een nieuwe coalitie leuker is te zeggen dat zij de economie gaan bevorderen en gaan investeren in duurzaamheid, dan dat je met een oplossing komt voor de leegstand. Maar dat is wel hét probleem waar ze zich voor geplaatst zien en waarvoor zij geacht worden een oplossing te vinden. Het is tijd dat de provincies hun verantwoordelijkheid nemen.”

Innovatie in krimpgebieden

Er is veel aandacht voor herbestemming, maar cijfers wijzen uit dat dit nooit het volledige aanbod van met name lege kantoren kan opvangen. Er staat zo’n 9 miljoen vierkante meter aan kantoren leeg. Zelfs bij economische groei zal maar een minderheid van dat aantal weer in gebruik worden genomen. Als het gaat om krimpgebieden pleit het rapport voor investering in innovatie. Als voorbeeld wordt genoemd de bouw van een nieuwe sluis bij Terneuzen, ter waarde van een miljard euro.

Onderlingen concurrentie

De oude economische gedachte, waarbij bedrijventerreinen en campussen kennis bij elkaar brengen, moet volgens Platform31 deels worden herzien, in een tijd waar zzp’ers met weinig behoefte aan werkruimte een belangrijke economische rol vervullen. Het rapport signaleert verder dat provincie’s en regio’s elkaar concurreren, en dat daardoor gedeelde belangen over het hoofd kunnen worden gezien.

Gemeentelijke financiën

Daarnaast wordt de controle van gemeentelijke financiën genoemd. ‘De financiële risico’s bij gemeenten zijn aanzienlijk door de overheveling van de AWBZ en de jeugdzorg. Dat verzwaart de taak van provincies behoorlijk in het toezicht houden op gemeentelijke financiën’. Platform31 geeft aan in de coalitieakkoorden geen visie te zien op de controle van dergelijke potentiële financiële risico’s.

Advertisment ad adsense adlogger