Regionaal investeringsfonds honoreert bouwonderwijs

Regionaal investeringsfonds honoreert bouwonderwijs

Het regionaal investeringsfonds heeft 29 vernieuwende initiatieven geselecteerd die het beroepsonderwijs vooruit helpen. Over deze initiatieven wordt een bedrag van 72 miljoen euro verdeeld vanuit het Rijk. Minister Bussemaker maakte vorige week de lijst bekend, met daarop vier initiatieven voor bouwonderwijs.

Het investeringsfonds focust op samenwerking tussen innovatieve bedrijven en onderwijs voor wat betreft het mbo-onderwijs. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt tussen 2014 en 2017 in totaal 100 miljoen euro subsidie beschikbaar voor duurzame publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs. Voorwaarde is dat de subsidie door regionale overheden en het bedrijfsleven wordt aangevuld met twee derde cofinanciering. In totaal wordt zo € 300 miljoen geïnvesteerd in betere aansluiting van het beroepsonderwijs op de praktijk.

Regionale samenwerking centraal

Minister Bussemaker wil de baankansen van mbo-studenten vergroten door hun opleiding beter te laten aansluiten op hun toekomstige werkomgeving. Daarvoor zijn vaak flinke investeringen nodig, die zonder hulp van het regionaal bedrijfsleven en van provincies en gemeenten niet mogelijk zijn. Bussemaker brengt met haar fonds deze noodzakelijke investeringen bijeen en laat partijen samen gericht investeren in innovatief beroepsonderwijs dat beter aansluit op ontwikkelingen in de regio. In 2014 werden al diverse projecten gehonoreerd, nu zijn daar dus 29 projecten aan toegevoegd. Het investeringsfonds is in eerste instantie een gevolg van het Techniekpact, wat verklaard waarom initiatieven op het gebied van techniek en (smart)technology de boventoon voeren in de gehonoreerde projecten. Daarnaast worden instellingen die iets doen met energie, duurzaamheid, voedsel, ambachtelijke productie, mobiliteit en infrastructuur ondersteund. Vier initiatieven voor bouwonderwijs kregen groen licht voor een financiële ondersteuning. In alle vier de projecten speelt een betere aansluiting van de leerling op de veranderde arbeidsmarkt in de bouw een rol. Daarnaast wordt ook steeds aandacht voor verduurzaming genoemd. In Twente wordt het initiatief gesteund van werkgevers, kennisinstellingen en Regio Twente om een publiek-private samenwerking op te zetten, die de bouwopleidingen van ROC van Twente ‘in lijn brengen met de dynamiek van de bouwgerelateerde arbeidsmarkt’. In een jaar tijd zullen er nieuwe, vraaggestuurde modules en keuzedelen ontwikkeld worden.

Regio Noord-Brabant

De andere drie initiatieven liggen allen in Noord-Brabant. In Breda kreeg het Radius College een subsidie toegekend van in totaal 3,4 miljoen euro, waarvan 2,3 miljoen afkomstig is van het bedrijfsleven. Het geld zal besteed worden aan innovatie en verbetering van de relatie tussen onderwijs en het bedrijfsleven. De bijdrage moet leiden tot verbetering van de onderwijsprogramma’s en de opzet en uitrol Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) en vernieuwing van lesmaterialen. In Mierlo krijgt Het samenwerkingsverband van ROC Ter AA, Bouw Inframensen Mierlo en Civilion een subsidie van 830.000 euro. Even verderop in de regio hebben ROC Tilburg en het Summa College (Eindhoven) het initiatief genomen tot het opzetten van een samenwerkingsproject tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden in de omgeving Tilburg-Eindhoven: het project “Samen Slim Bouwen aan de Toekomst”. Beide roc’s huisvesten opleidingen rondom bouw en installatietechniek die relevant zijn voor de gebouwde omgeving.

Advertisment ad adsense adlogger