Rijksvastgoed verduurzamen

Rijksvastgoed verduurzamen

Het Rijk heeft een voorbeeldfunctie als het om verduurzamen van vastgoed gaat. Hoe zien de plannen voor de komende jaren eruit?

Het Rijksvastgoed in Den Haag moet vanaf 2040 zijn voorzien van een doelmatige en fossielvrije energievoorziening

De afspraak is dat tussen 2008 en 2020 het energiegebruik van het Rijk met totaal 25% daalt. De ingekochte energie komt van duurzame bronnen. Hiermee wordt de uitstoot van CO2 verminderd en is er minder afhankelijkheid van natuurlijke hulpbronnen.

BENG

Het Rijksvastgoedbedrijf volgt het Nationaal Plan bijna-energieneutrale gebouwen. In het Energieakkoord van 2013 staat hoe de overheid zorgt dat de hoeveelheid duurzame energie in Nederland 16% is in 2023.

Hierover hebben overheid, werkgevers, vakbeweging en natuur- en milieuorganisaties afspraken gemaakt. In de Energieagenda staan de afspraken tot 2050. De Rijksministerraad heeft het Klimaatakkoord van Parijs goedgekeurd. Volgens het Klimaatakkoord moet al het (Rijks)vastgoed uiterlijk 2050 beschikken over een klimaatneutrale energievoorziening.

Voorloper

Het Rijksvastgoedbedrijf en Den Haag willen hier op vooruit lopen en willen de belangrijkste overheidsgebouwen in het centrumgebied van Den Haag al vanaf 2040 voorzien van een doelmatige en fossielvrije energievoorziening. Hiervoor wordt samengewerkt in het project EnergieRijk Den Haag 2.0 (ERDH 2.0).

Innovaties in de praktijk

Het Rijksvastgoedbedrijf onderzoekt met het Programma Groene Technologieën 3.0 innovatieve technologieën die bijdragen aan energiebesparing en CO2-vermindering in de rijkshuisvesting en brengt deze in de praktijk. Als eerste investeren ze bijvoorbeeld in de mogelijkheid om energie te halen uit levende planten.

Hogere bezettingsgraad

De Rijksoverheid gaat minder kantoren gebruiken. Van 130 vestigingsplaatsen in 2011 gaan we terug naar 59 in 2020. Dit komt door de afname van het aantal ambtenaren en vooral door aanpassing van de huisvestingsnorm.

Die gaat van 1,1 werkplek per fte naar 0,9 of zelfs 0,7 werkplek per fte. De maximale oppervlakte per werkplek wordt maximaal 24,5 m2. Door minder kantoren en een hogere bezettingsgraad besparen we energie.

Advertisment ad adsense adlogger