Klimaatbeleid vindt weerslag in coalitieakkoorden

Klimaatbeleid vindt weerslag in coalitieakkoorden

Uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie blijkt dat het merendeel van de honderd grootste gemeenten klimaatbeleid noemt in hun coalitieakkoord.

Qua klimaatbeleid is Goerree-Overflakkee het meest ambitieus

Een kwart van de honderd grootste gemeenten noemt in het coalitieakkord concrete doelen voor de energietransitie binnen de komende vier jaar. Vijfendertig andere gemeenten willen deze doelen in de komende vier jaar gaan bepalen.

Voor de langere termijn, gerelateerd aan het Parijs-akkoord, benoemt meer dan de helft van de gemeenten een specifiek jaartal voor een energieneutrale gemeente. Goerree-Overflakkee is hierin het meest ambitieus: dat wil in 2020 energieneutraal zijn.

Concreet

“Het is mooi dat gemeenten volop aandacht hebben voor de energietransitie. Dat past bij de hoofdrol die zij krijgen in de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Tegelijk is het nodig dat hun plannen nog veel concreter worden,” zegt Olof van der Gaag, directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie.

Bureau WKPA inventariseerde in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) wat er in de coalitieakkoorden van de honderd grootste gemeenten staat over de energietransitie.

Aardgasvrij

Bijna de helft van de colleges hebben concrete plannen voor aardgasvrije wijken. Vijf gemeenten noemen een jaartal waarin ze volledig aardgasvrij zijn. Acht hebben ook concrete doelen voor deze coalitieperiode. Nijmegen wil acht aardgasvrije wijken hebben in 2022. Den Haag wil in deze periode 25.000 tot 30.000 woningen van duurzame energie voorzien.

Zonprojecten

Twaalf van de honderd coalities benoemen concreet dat er zon- en windprojecten zullen komen. Ede wil nog deze kabinetsperiode twee windmolens plaatsen, vijftig hectare zonnevelden aanleggen en het oppervlakte aan zonnepanelen op daken verdrievoudigen.

Gemeentelijk vastgoed

43 gemeenten noemen het verduurzamen van eigen gemeentelijk vastgoed. Negen van hen hebben hiervoor concrete plannen opgesteld.

Download Analyse Duurzaamheidsambities gemeenten

Bron: NVDE

Advertisment ad adsense adlogger