Samenwerking gemeenten en TU’s voor een weerbare stad

Samenwerking gemeenten en TU's voor een weerbare stad

Rotterdam en Den Haag slaan de handen ineen met de vier technische universiteiten (4TU’s) om de weerbaarheid van de steden te vergroten. Hoe kunnen we anticiperen op de gevolgen van bijvoorbeeld een hevige storm? De stroom die langdurig uitvalt, het water in de straten begint te stijgen, gemalen die digitaal worden aangestuurd, supermarkten kunnen geen voorraden bestellen en pinnen kan ook niet meer. Telefoons raken leeg, net als de koelkast…

Welk lange termijn effect heeft het gebruik van robots op de stedelijke infrastructuur?

Het klinkt als een doemscenario maar het is niet onwerkelijk. In 2012 zaten bijna vier miljoen mensen in New York meer dan 48 uur zonder stroom door orkaan Sandy. Het vliegveld liep onder water en andere kwetsbare infrastructuur was beschadigd. Dit scenario is voor steden aanleiding geweest om beter na te denken over de schade die hevige stormen of andere gebeurtenissen kunnen aanrichten in een stad. Zo ook Rotterdam en Den Haag, allebei verbonden aan het 100 Resilient Cities netwerk. In dit netwerk werken steden wereldwijd aan het anticiperen op rampen, zodat zowel de steden als de bewoners weerbaarder en veiliger zijn.

Samenwerking met technische universiteiten

Tijdens de jaarlijkse Resilient Rotterdam-conferentie, ondertekenden vertegenwoordigers van de 4TU’s, gemeente Rotterdam en Den Haag een intentieverklaring. Hiermee gaat de samenwerking op het gebied van kennisontwikkeling en toepassing van ‘Resilience Engineering’ van start.

Arnoud Molenaar Chief Resilience Officer van Rotterdam: “De vraag is; op welke manieren kunnen we als stad anticiperen op bepaalde gebeurtenissen, zodat de negatieve effecten op de stad en de bewoners minimaal zijn? Bij het inzichtelijk maken van deze zogenoemde ‘cascade-effecten’ gaat het om het bijeen brengen van verschillende gegevens en is een technisch model nodig. De TU’s kunnen ons daar met hun technische expertise goed bij helpen. Zij brengen de nieuwste wetenschappelijke inzichten in en de steden de vraagstukken uit de praktijk. Door samen deze vraagstellingen te formuleren en oplossingen te bedenken, vergroten we de veerkracht van de stad.”

Beleidskeuzes doorrekenen

De 4TU’s gaan de steden ondersteunen door onder andere modellen te ontwikkelen waarin beleidskeuzes kunnen worden doorgerekend. Bijvoorbeeld over het profijt van vergroening van steden. Of door te onderzoeken welk lange termijn effect het gebruik van robots heeft op de stedelijke infrastructuur, het internet en uiteindelijk op de bewoners.

Zowel de twee steden als de 4TU’s hebben het vergroten van de toekomstbestendigheid en het voorkomen van disfunctioneren van de stad als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen als doelstelling. De federatie van de vier Nederlandse technische universiteiten heeft in januari 2018 het 4TU ‘Resilience Engineering Centre’ opgericht. Er is door de federatie 4,5 mln euro beschikbaar gesteld voor onderzoek naar het ontwikkelen en toepassen van kennis om complexe sociaal-technologische milieusystemen te ontwikkelen om de veerkracht van systemen te vergroten.

Advertisment ad adsense adlogger