Samenwerking Rotterdam en Nuon ondergrondse projecten

Samenwerking Rotterdam en Nuon ondergrondse projecten

Schop hoeft minder vaak in de grond wanneer gemeente en energiebedrijf planning afstemmen

Samenwerking Rotterdam en Nuon ondergrondse projecten. Het blijkt in Rotterdam nog wel eens te gebeuren dat de gemeente ergens de weg openbreekt voor werkzaamheden aan de riolering. Als alles is opgeloste en toegedekt kan het zijn dat niet lang daarna blijkt dat, op precies dezelfde locatie, energiekabels en leidingen vervangen moeten worden. Daaraan moet nu een einde komen.

Zo wordt ingezet op het beperken tot slechts éénmalig overlast voor de omgeving. Zo wordt voorkomen dat er meerdere verkeersafsluitingen en verkeersomleidingen moeten worden ingesteld en wordt de straat maar één keer opengebroken.

Integrale aanpak

Werkzaamheden aan de riolering of het aanleggen van nieuwe kabels gaat nu via een integrale aanpak worden ingepland en uitgevoerd. “Soms gaat de stoep open voor werkzaamheden aan het riool. Vervolgens is er werk aan andere kabels en leidingen. De overlast die dat tot gevolg heeft is onvermijdelijk. Het aantal keren dat de schop de grond in gaat kan zo wél worden verminderd”, aldus de Gemeente Rotterdam. De eerste concrete samenwerking tussen het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam en Nuon is de vervanging van riolering en de aanleg van een warmteleiding aan de Sportsingel. Het project wordt gezamenlijk voorbereid, aanbesteed en uitgevoerd.

Financiële voordelen

Het is een aanpak die bij goede toepassing voor iedere gemeente overlast voor de bewoner kan verminderen. Daarnaast zijn er zowel voor gemeente als energieleverancier financiële voordelen. Er kan in eerste instantie worden bespaard op communicatie met de omgeving. Daarnaast is er maar één directievoerder nodig. De samenwerking tussen Nuon en het ingenieursbureau is voortgekomen uit het door Stedin, Evides en de gemeente Rotterdam in 2014 ondertekende intentieverklaring ‘Samenwerken in de buitenruimte’. Hiermee startte een samenwerking tussen drie belangrijke partners in de buitenruimte in Rotterdam. Minder overlast en een betere bereikbaarheid is het doel.

Advertisment ad adsense adlogger