Schoon en Emissieloos Bouwen dankzij ruim een miljard euro

Schoon en Emissieloos Bouwen dankzij ruim een miljard euro

Het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) werd deze week door 45 partijen ondertekend tijdens de Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit. Duizenden ondernemingen, overheden, opdrachtgevers en de branche- en netwerkorganisaties zijn er bij betrokken.

“Alle betrokkenen willen de bouw, infra en techniek schoner, gezonder en stiller maken”

Routekaart

In een routekaart staat stap voor stap uitgelegd hoe en in welk tempo bouwmachines de komende jaren worden vervangen door minder vervuilende exemplaren om uiteindelijk over te gaan op schone of emissieloze varianten. Lichter materieel wordt eerder emissieloos dan zwaarder of specialistisch materieel.

Branche- en netwerkorganisaties in de bouw, techniek en en infra, waterschappen, provincies, gemeenten, grote opdrachtgevers in de verschillende sectoren en de ministeries willen de komende jaren de bouw schoner, gezonder en stiller maken.

Kabinetsdoelen rond Schoon en Emissieloos Bouwen

Schoon en Emissieloos Bouwen draagt bij aan de kabinetsdoelen voor natuur, klimaat en gezondheid uit het Klimaatakkoord, het Schone Lucht Akkoord en de Aanpak Stikstof en vraagt grote investeringen en innovatievermogen van ondernemers en opdrachtgevers.

De Rijksoverheid stelt meer dan een miljard euro beschikbaar tot en met 2030 voor emissie reducerende maatregelen in de bouw, infra en techniek. De maatregelen zijn gericht op werk-, voer- en vaartuigen.

De afspraken om meer schoon en emissieloos bouwmaterieel in te zetten zorgt voor een daling van de uitstoot-emissies en voor positieve effecten voor de natuur, het klimaat en de gezondheid De uitstoot van stikstof, CO2, fijnstof en stikstof wordt door de maatregelen sterk verminderd.

Subsidieregeling voor minder emissie

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondersteunt de ondernemers in de bouw-, infra- en technieksector met de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) bij de overstap naar duurzamer bouwmaterieel en liet uitgebreid onderzoek (pdf) door onder meer TNO doen.

Een Specifieke Uitkering (SPUK)-regeling van in totaal 180 miljoen euro zorgt ervoor dat medeoverheden die het convenant tekenen, de extra kosten die emissieloos aanbesteden met zich meebrengt deels gesubsidieerd krijgen. Om dezelfde reden gaat ook een deel van de middelen naar de aanbestedende Rijksdiensten en ProRail.

Ook ondersteunt de Rijksoverheid de ontwikkeling van kennis op het gebied van slimmer werken door procesmaatregelen, prefab en andere tools. Een voorbeeld is beter samenwerken in de logistiek waardoor minder vervoersbewegingen nodig zijn.

Samenwerking

Staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen: “Een succesvolle transitie naar een schone en emissieloze bouw kan alleen door goed samen te werken met partijen die in de bouw actief zijn. Daarom is het mooi dat we het tijdens onze conferentie over duurzame mobiliteit in de stad dit met elkaar hebben afgesproken. Dit convenant heeft een flinke impact op duizenden bedrijven in het land. Door het stikstofvraagstuk is het extra belangrijk om stappen te zetten naar de verduurzaming in de bouwsector’.

Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit

onder meer het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen, twee andere convenanten over de Nationale Agenda Laadinfrastructuur en een Centraal Loket Ontheffingen Zero Emissie zones, werden ondertekend tijdens de Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit.

Schoon en Emissieloos Bouwen dankzij een miljard euro. Lees ook:
SSEB aanschafsubsidie emissieloos bouwen.

Advertisment ad adsense adlogger