Regionale Gebiedsontwikkeling

Joost Schrijnen, Spatial Management Consultant: ‘Toets de strategie aan de toekomst en blijf in het heden’Volgens Joost Schrijnen, Spatial Management Consultant, heeft regionale gebiedsontwikkeling de toekomst. We praten met deze deskundige over zijn visie, de regionale, landelijke en internationale ontwikkelingen, samenwerking en alle aspecten die hierbij een rol spelen. Deze keer dus een kijkje in de keuken van bouwen in Nederland vóór bouw en uitvoering.

Regionale gebiedsontwikkeling verdiept zich in de inrichting van stad, landschap, waterhuishouding, infrastructuur en programmering. Trajecten die alle opgaven van gemeente, stad of dorp overstijgen’, legt Joost Schrijnen uit. ‘Bijvoorbeeld, waar bouw je wat en waar niet? We kijken niet alleen vanuit de planologie, ook vanuit het ontwerp. Het is de rol van de ontwerper toekomstvisies te bedenken.’ Geen gemakkelijke rol, lijkt ons, gezien de belangen van vele betrokken partijen. Schrijnen beaamt dit: ‘Inderdaad. Het aantal partijen kan gigantisch zijn. Van havens en boeren tot bestuurders. Hoe we iedereen op een lijn krijgen? Allereerst zorgen voor een benoembare regionale urgentie, dat is noodzaak. Ten tweede dient deze urgentie ook door alle partijen gezien te worden. De volgende stap: wat gaan we vervolgens doen, wat is het perspectief? Het is de ‘klus’ van een regionaal gebiedsontwikkelaar om met alle partijen dit perspectief te bespreken. Van bestuurders tot maatschappelijke organisaties. Een traject waar vaak een lange tijd overheen gaat.’ Regionale gebiedsontwikkeling, het is na al die jaren nog steeds een uitdaging voor Schrijnen. ‘Wat is er nu leuker om aan dit land te werken? Aan de fysieke ruimtelijke werkelijkheid van Nederland. Het is een ‘gemaakt’ land. Elke generatie werkt aan Nederland. Dat heb ik ook mogen doen. Dat is toch mooi!’

Lees verder in editie 2-2013

Advertisment ad adsense adlogger