Bouwen in de zorg

Zorg

Investeringen in ­zorgvastgoed nemen toe

Er bestaat een grote behoefte aan investeringen in zorgvastgoed, op de korte en lange termijn. Enerzijds neemt de vraag naar zorg toe vanuit de vergrijzende bevolking. Bovendien zal dit deel van de bevolking steeds vermogender worden. Anderzijds is het zorgvastgoed voor een groot deel in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw gebouwd. Deze gebouwen moeten de komende decennia worden vervangen.

Dit concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in de studie ‘Bouwen voor de zorg; Perspectief voor de Nederlandse bouw’, die in opdracht van Bouwend Nederland is uitgevoerd. De voorraad zorgvastgoed is hiervoor kwantitatief in kaart gebracht. Deze studie naar de toekomst van het bouwen voor de zorg biedt inzicht in de gevolgen van ontwikkelingen in demografie, beleid en trends op de korte en lange termijn.

Groei zet door

De voorraad zorgvastgoed is sterk gegroeid en zal dat blijven doen. In 1990 was 35 miljoen vierkante meter vastgoed in gebruik door zorginstellingen. In 2010 was dit opgelopen naar 52 miljoen vierkante meter. De verwachting is dat dit in 2030 verder zal oplopen naar bijna 80 miljoen vierkante meter. Tegelijkertijd zullen door de veroudering van zorggebouwen de vervangingsinveste-ringen in 2030 verdrievoudigd zijn. Vooral de toename van het aantal ouderen en oudere ouderen zal bepalend zijn voor de uitbreiding van het zorgvastgoed. De sterkste groei zit zowel historisch als voor wat betreft de toekomst in de care sector, waaronder verpleging, verzorging, thuiszorg en wijkverpleging. De cure sector, gericht op genezing, kent ook een sterke groei, maar blijft iets achter bij de care sector.

Beleidseffecten

De effecten van beleid in de afgelopen decennia zijn duidelijk zichtbaar in de samenstelling van het zorgvastgoed. In de jaren zestig en zeventig is door het systeem van nacalculatie en relatief soepele voorwaarden veel gebouwd. In de jaren tachtig en negentig zijn maatregelen ingevoerd om te besparen op bouwkosten, waardoor er in deze periode minder gebouwd is. De opleving van de zorgbouw sinds begin deze eeuw hangt waarschijnlijk samen met het loslaten van de strakke budgettering en het wegwerken van de wachtlijsten in de zorg.

Lees verder in editie 2-2013

Advertisment ad adsense adlogger