Wonen en zorg

Wonen en zorg

Het Ministerie van BZK heeft een longread gepubliceerd over wonen en zorg in Nederland.

De gemiddelde leeftijd van één op de vier huishoudens is nu ouder dan 65 jaar

Het informatiememorandum bestaat uit zes artikelen. De longread laat zien hoe gemeenten, zorginstellingen, woningcorporaties, investeerders en particuliere initiatiefnemers samenwerken om ervoor te zorgen dat ouderen langer thuis kunnen wonen. Hoe mensen uit begeleid wonen en de maatschappelijke opvang goede huisvesting en passende ondersteuning krijgen. En hoe huurdersverenigingen daarop invloed kunnen uitoefenen.

Aanpassingen in de woning

Het thema wonen en zorg wordt steeds belangrijker. De Nederlandse bevolking vergrijst. De gemiddelde leeftijd van één op de vier huishoudens is nu ouder dan 65 jaar. In 2040 geldt dit al voor twee op de vijf huishoudens. Bovendien verwachten we dat het aantal 75-plus huishoudens sterk toeneemt. Van 12% in 2016 naar 22% in 2040. Vooral deze groep ouderen heeft meer ondersteuning nodig.

Ouderen wonen vaker zelfstandig. Dat kan omdat ze zelfredzamer zijn. Ook verbeteringen in de zorg en technologie maken dit mogelijk. Ouderen kunnen zich goed aanpassen aan deze trend, zo blijkt uit de Monitor Investeren in de Toekomst (MIT, 2017). Naast nieuwbouw en transformatie, is het dan ook goed om te investeren in aanpassingen in de woning.

Lees hoe:

– de gemeente Den Haag en corporaties collectieve aanpassingen realiseren in de woning;
– huurdersvereniging ‘Ons Belang’ uit Lelystad het maximale haalt uit prestatieafspraken;
– gemeenten, corporaties, Leger des Heils, Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland in 8 regio’s samenwerken om mensen sneller uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen te laten doorstromen;
– de gemeente Utrecht werkt aan de beste begeleiding en de beste passende huisvesting voor kwetsbare mensen uit de maatschappelijke opvang en begeleid wonen;
– mensen uit de maatschappelijke opvang en begeleid wonen, statushouders en reguliere huurders samenleven in Utrechtse wooncomplexen;
– senioren hun hele leven lang kunnen blijven wonen in serviceflat Hof van Sliedrecht.

Lees meer in de longread

Advertisment ad adsense adlogger