Kwaliteit gebouwschil

Gebouwkwaliteit

Kwaliteit gebouwschil bepaalt functioneren duurzame installaties

Gebouwen met energie-efficiënte of duurzame energiesystemen met lagetemperatuurverwarming stellen hoge eisen aan de bouwkundige kwaliteit. Gebreken in de gebouwschil veroorzaken vaak comfortklachten door tocht of koudestraling of zelfs gezondheidsklachten als gevolg van schimmel. Op basis van het ontwerp van het gebouw en de kwaliteit van de gebouwschil worden de installatiecomponenten gedimensioneerd. Maar dan moet het gebouw vervolgens natuurlijk wel gerealiseerd worden volgens de detailleringen van de architect of bouwfysicus en de specificaties uit het bestek.

Helaas gaat er in het proces vanaf programma van eisen tot en met oplevering nog wel eens iets verkeerd. Toenmalig minister Vogelaar van VROM gaf in januari 2008 aan dat de bouwkundige en gezondheids-kundige kwaliteit van nieuwbouwwoningen een aandachtspunt is. In een brief aan de Tweede Kamer werden de volgende aspecten genoemd voor de onderzochte woningen:

  • 80% van de bouwvergunningen is incorrect berekend en veelal afwijkend uitgevoerd;
  • 30% tot 65% van de vereiste ventilatiecapaciteit wordt niet gehaald;
  • bij 90% is sprake van overschrijding van het installatiegeluid, dat veroorzaakt wordt door de ventilatievoorziening;
  • in 29% van de gevallen is de geluidswering van de gevel onvoldoende;
  • bij 30% is sprake van forse temperatuuroverschrijding in de zomer (17% zelfs met buitenzonwering);
  • 25% van de woningen voldoet niet aan de EPC-eisen en eisen Bouwbesluit (veelal door gebrekkige naleving van gemeente, bedrijven en onjuiste uitvoering).

Daarnaast stelde de minister dat in een aanzienlijk deel van de woningen die de afgelopen jaren opgeleverd zijn sprake is van overschrijding van onder andere de concentraties formaldehyde, benzeen en vluchtige organische stoffen in vergelijking met de huidige buitenlucht-normen of advieswaarden van de Gezondheidsraad.
Uit diverse onderzoeken blijkt dat de situatie de achterliggende jaren niet veranderd is.

BouwTransparant

Veel afwijkingen worden niet moedwillig veroorzaakt. Communicatieproblemen, het ontbreken van kennis over het belang van details en tijdsdruk zijn vaak de -oorzaken van de tekortkomingen.
Om gemeenten en bouwende partijen te ondersteunen bij de realisatie van energie-efficiënte en gezonde woningen heeft de provincie Noord-Holland een -inspectiemethodiek ontwikkeld: BouwTransparant

Lees verder in editie 2-2012

Advertisment ad adsense adlogger