Geen geld voor restauratie monumenten in Gelderland

Geen geld voor restauratie monumenten in Gelderland

De provincie Gelderland kampt met een tekort voor het opknappen van haar monumenten. De provincie zou 100 miljoen euro nodig zijn om de 133 restauratieplannen die er momenteel zijn voor monumenten in Gelderland te kunnen realiseren.

Eusebiuskerk Arnhem

Dit jaar stelt de provincie echter helemaal geen geld voor restauraties beschikbaar, zo schrijft de Gelderlander. Dat is funest voor onder andere de restauratie van de Eusebiuskerk, de grootste kerk van Arnhem, die al jaren in de steigers staat. Het bovenste gedeelte van de toren is al gerestaureerd, maar de voor rest van de kerk is nog eens bedrag nodig van 20 miljoen euro. De stichting Eusebius meldde zich daarvoor bij de provincie, maar daar bleken geen financiële middelen meer te zijn. De restauratie van de Eusebiuskerk komt zodoende op woensdag 6 april stil te liggen door geldgebrek.

Monumenten in Gelderland

Inmiddels hebben de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland afgesproken om contact te zoeken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenscap. Wethouder Gerrie Elfrink heeft een meerjarenplan opgevraagd van de Stichting Eusebius Arnhem, dat exact inzicht geeft in de noodzakelijke werkzaamheden, de tijdsplanning en de benodigde financiën. Inzet van alle overheden zou nodig zijn om de restauratie toch tot een goed einde te brengen. Bestuurslid Peter Berns van de Stichting Eusebius zegt erg blij te zijn dat de gemeente Arnhem en de provincie in beweging komen. De lijst met overige restauratieplannen in de provincie Gelderland wordt door de provincie niet openbaar gemaakt.

Advertisment ad adsense adlogger