Nul-op-de-meter renovaties kunnen goedkoper

Nul-op-de-meter renovaties kunnen goedkoper

De kostprijs van een NOM-renovatie kan met circa dertig procent kan dalen, blijkt uit het rapport ‘Nul-op-de-meter, prijsontwikkeling 2015-2030’. De belangrijkste voorwaarde is dat er bouwstromen op gang moeten komen.

Er moet een continue, voorspelbare vraag naar renovaties van woningen op gang komen

Nederland gaat verduurzamen en dat vereist aanpassingen aan bijna alle woningen in het land. Om de CO2-uitstoot terug te dringen, zullen alle huishoudens in 2050 onafhankelijk zijn van aardgas. Het kabinet wil dat deze aanpassingen woonlastenneutraal plaatsvinden om het voor iedereen betaalbaar te houden.

Woningen industrieel renoveren tot ‘nul-op-de-meter’ is voor een belangrijk deel van de woningvoorraad een goede aanpak. Het biedt de beste verhouding tussen kosten en baten. Baten zijn de in de toekomst vermeden energielasten door onder meer isolatie en warmteterugwinning.

Dit blijkt uit het rapport ‘Nul-op-de-meter, prijsontwikkeling 2015-2030’ dat Stroomversnelling publiceert. Hierin worden de kosten en baten geïnventariseerd van ‘nul-op-de-meter’-renovaties (NOM) en vergeleken met die van traditionele label B-renovaties.

Daar waar de investeringen in label B-renovaties sinds 2015 fors zijn gestegen, is de prijsontwikkeling voor de NOM-aanpak beduidend gunstiger verlopen. Na een prijsstijging is er op dit moment, gemiddeld genomen, een lichte prijsdaling zichtbaar. Uitgangspunt bij de NOM-aanpak is het fabrieksmatig vervaardigen van componenten, die vervolgens tijdens de renovatie in zeer korte tijd geplaatst worden.

Kostprijs

De voor het rapport ondervraagde marktpartijen verwachten dat de kostprijs van een NOM-renovatie in de periode 2019-2030 nog met circa dertig procent kan dalen. De belangrijkste voorwaarde is dat er bouwstromen op gang moeten komen.

Dit betekent een continue, voorspelbare vraag naar renovaties van woningen, zodat aanbieders hun industriële productiecapaciteit hierop kunnen afstemmen. Regionale bundeling van de vraag naar renovaties door woningcorporaties kan daarbij helpen.

Financieringsruimte

Financiers en opdrachtgevers hebben behoefte aan inzicht in de totale kosten en baten die een Nul-op-de-meter renovatie gedurende de hele levenscyclus met zich meebrengt. Een daling van de energielast naar circa € 0,- biedt grote investeringsruimte voor zowel woningcorporaties via de energieprestatievergoeding (EPV) als voor particuliere woningeigenaren via extra hypotheekruimte.

Energierekening

Naast inzicht in de kostprijsontwikkelingen, biedt dit rapport ook meer helderheid over de energieprestaties van een NOM-renovatie ten opzichte van een label B-renovatie. Het blijkt dat de waarde van de weggenomen, toekomstige energielasten leidt tot een aanvaardbare business case voor de Nul-op-de-meter aanpak, die positiever wordt naarmate de kosten van renovaties dalen.

Bij een label B-renovatie daarentegen is er sprake van slechts een beperkte verlaging in energielasten. Als gevolg daarvan zal de business case van een label B-woning de komende jaren waarschijnlijk negatief blijven.

Download het volledige rapport

Advertisment ad adsense adlogger