Europese Commissie: renoveer gebouwen op weg naar schone energie

Europese Commissie: renoveer gebouwen op weg naar schone energie

Nieuws uit de Europese Commissie. Vorige week werd een plan van aanpak gepresenteerd om de transitie naar schone energie in de Europese Unie te bevorderen. Energie-efficiëntie moet volgens de Europese Commissie een prioriteit in Europa worden. De renovatie van gebouwen krijgt daarbij prioriteit

Op 30 november presenteerde de Commissie een pakket met maatregelen om de omschakeling naar een koolstofarme economie te voltooien. De maatregelen zijn in drie hoofdlijnen onderverdeeld. Naast het prioriteren van energie-efficiëntie moet de EU wereldwijd een voortrekkersrol nemen op het gebied van hernieuwbare energie. Bovendien moet energie betaalbaarblijven voor de burger.

Renovatie van gebouwen

Het verlagen van energieverbruik staat centraal in het nieuwe Energie pakket. De Commissie heeft de bindende doelstelling uitgesproken om het verbruik in de EU met 30% te verminderen voor 2030. Dat is drie procent meer dan de Commissie in 2014 voorstelde. Een belangrijke factor in het verminderen van energieverbruik is de renovatie van gebouwen. Gebouwen hebben een aandeel van bijna 40% in energieverbruik in de EU. Veel van deze gebouwen zijn gebouwd voordat er energierichtlijnen bestonden. Daarom stelt de Commissie dat bij de renovatie van dergelijke gebouwen op de lange-termijn moet worden nagedacht over de energie-efficiëntie.

Ecodesign

Evenzeer stelt de Commissie dat er nieuwe stappen ondernomen moeten worden op het gebied van Ecodesign. Dit houdt in dat er bij het ontwikkelproces van producten zo min mogelijk milieu-impact is. Voor 2020 heeft de Commissie al enkele richtlijnen voor Ecodesign ontwikkeld. Toevoegingen voor 2030 zijn vernieuwde richtlijnen omtrent het testen van producten en strengere eisen aan ICT gerelateerde producten zoals smartphones. Verder is er veel aandacht aan de rol van de consument. Die moet zelf gemakkelijker hernieuwbare energie kunnen produceren en verkopen. Ook de oprichting van groene energiecoöperatieven wordt gestimuleerd. Voor 2030 heeft de Commissie het doel gesteld om 27% van de totale energieconsumptie uit hernieuwbare energie te laten bestaan. Met betrekking tot elektriciteit is het doel om tenminste 50% hernieuwbare energie te gebruiken.

Lastige onderhandelingen

Het door de Commissie voorgestelde pakket, met acht wetsvoorstellen, moet nu behandeld worden door de medewetgevers, het Europees Parlement en de Raad. Inkomend Raad-voorzitter Malta heeft reeds aangegeven dat de voorstellen voor meer energie-efficiëntie prioriteit genieten. Naar verwachting worden het lastige onderhandelingen, omdat lidstaten het allereerst eens moeten worden over het bindende karakter van de doelstellingen. Leden van het Europees Parlement hebben reeds aangegeven dat zij sommige voorstellen niet ambitieus genoeg vinden.

Advertisment ad adsense adlogger