Overheid en bouwsector willen met Bouwagenda stabiele groei

Overheid en bouwsector willen met Bouwagenda stabiele groei

Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen hebben de handen ineengeslagen op weg naar een stabiele groei en duurzame transitie van de bouwsector. Die transitie is nodig om de gestelde ambities van de laatste klimaatakkoorden te halen. De Rijksoverheid maakte daarom gisteren de komst van de Bouwagenda wereldkundig.

De Bouwagenda wordt opgesteld door een speciale werkgroep onder leiding van voormalig werkgeversvoorman Bernard Wientjes. Doel is om “de bouwsector versterken en oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen zoals het verduurzamen van woningen en effectiever gebruik van grondstoffen.”

Succesvol in de toekomst

Het kabinet benadrukt hoe groot het economisch belang van de bouw voor Nederland is: “Na een aantal jaren van diepe crisis, is de productie en omzet in de sector weer aangetrokken. Het is nu zaak om de bouw succesvol te houden en toekomstbestendig te maken. Met de Bouwagenda werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid samen aan zaken die voor alle Nederlanders van belang zijn: het aanleggen van toekomstbestendige infrastructuur, het vernieuwen en verduurzamen van huizen en bedrijfspanden en het integreren van ICT- en datatoepassingen in de bouw”, aldus minister Kamp.

Taskforce Bouw

Eén van de uitdagingen van de werkgroep Taskforce Bouw is het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden gaan werken aan een honderd procent energieneutrale woningvoorraad in 2050, het verbeteren van het hernieuwbare grondstoffenverbruik met vijftig procent en het verder laten stijgen van de productiviteit in de sector. In de toekomst is een groei van één miljoen extra woningen voorzien. De uitdagingen worden gerealiseerd door binnen bouwsector te innoveren en belemmeringen door bijvoorbeeld regelgeving waar mogelijk weg te nemen.

Bouw sterkst groeiende bedrijfstak

Volgens de laatste cijfers van het CBS was de bouw in het derde kwartaal van 2016 de sterkst groeiende bedrijfstak van de Nederlandse economie. De toegevoegde waarde lag 9,5 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Met een jaarlijkse productie van zestig miljard euro is de bouw een van de grootste sectoren van de Nederlandse economie. In de sector zijn ruim een half miljoen mensen werkzaam.

Advertisment ad adsense adlogger