Herbestemmen is het nieuwe bouwen in Noord-Brabant

Herbestemmen is het nieuwe bouwen in Noord-Brabant

Noord-Brabant maakt zich sterk voor het herbestemmen van vastgoed. Met het programma ‘Brabantse Aanpak Leegstand’ wil de provincie zich inzetten om de trend van groeiende leegstand te keren. De Provinciale Staten hebben inmiddels groen licht gegeven voor het plan.

Het programma heeft steun van de fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, CU-SGP en Lokaal Brabant stemden. De PVV en Partij voor de Dieren stemden tegen.

Steeds meer leegstand

Brabant heeft te maken met een groeiende voorraad leegstaand vastgoed, zo schrijft de provincie. Dat zijn winkels, kantoren en bedrijven, maar ook steeds meer boerderijen, kerken en maatschappelijke gebouwen staan leeg. Onder het motto ‘Herbestemmen is het nieuwe bouwen’ wil de provincie bijdragen aan het afnemen van leegstand in Brabant. Samen met eigenaren, ondernemers, gemeenten en inwoners. Daarbij ziet de provincie een rol voor zichzelf weggelegd in het zorgen voor kennis(deling) en het stimuleren van initiatieven en experimenten die nieuwe perspectieven voor leegstand – door herbestemming of sloop – mogelijk maken.

Regierol

Aangezien leegstand een regionaal en zelfs landelijk probleem is, spelen provincies een belangrijke rol in de aanpak hiervan. Op bovenlokaal kan beter ingeschat worden waar behoefte aan is, hoe groot de kans is dat een gebouw een nieuwe functie krijgt, en of nieuwbouw van kantoren wel echt nodig is. Vandaar dat de Noord-Brabant, vanuit haar regierol, bij wil dragen aan goede regionale afspraken over bouwplannen voor bedrijven, winkels, kantoren en woningen. Zo kan voorkomen worden dat er nog meer leegstand ontstaat. Tijdens het debat werd via een motie aandacht gevraagd voor het mogelijk maken van zonnevelden in de onbebouwde ruimte. Voor het programma ‘Brabantse Aanpak Leegstand‘ is voor de periode 2017 tot en met 2019 een bedrag gereserveerd van in totaal €1,8 miljoen.

Factsheet

Advertisment ad adsense adlogger