1,1 miljard voor verbetering spoor en perrons

1,1 Miljard spoor

Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu steekt samen met de regio’s 1,1 miljard euro voor verbetering spoor en perrons op Amsterdam CS en in Noord-Brabant en Gelderland, zo bericht Bouwend Nederland. Al het geld komt uit al bestaande budgetten voor de spoorwegen. “Met deze investering maken we het spoor klaar voor de toekomst”, aldus de bewinsdsvrouw.

Van de 1,1 miljard euro gaat 431 miljoen naar Amsterdam. Op Amsterdam Centraal Station worden de perrons verbreed zodat reizigers makkelijker kunnen in- en uitstappen. Ook wordt de Oosttunnel onder het station verbreed, komen er roltrappen in, worden er spoorlijnen ontvlecht en komt er een nieuwe spoorbrug aan de oostkant van CS.

Meer treinen, minder overlast

Die laatste verbetering maakt het mogelijk om meer treinen te laten rijden naar Utrecht, Eindhoven en tussen Schiphol en Lelystad. Ook voor het goederenvervoer tussen de Amsterdamse haven en IJmuiden worden verbeteringen doorgevoerd. Verder wordt overstappen op Amsterdam CS sneller en comfortabeler, zo maakte de staatssecretaris bekend.

Ruim 700 miljoen gaat naar Noord-Brabant en Oost-Nederland. In het Noord-Brabantse Vught wordt onder andere het spoor verdiept en wordt een overweg gelijkvloers gemaakt. In Boxtel worden twee overwegen vervangen door een tunnel voor voetgangers en fietsers. De provincie Noord-Brabant betaalt mee aan de aanpak van de overweg in Haaren. Die maatregelen moeten meer spoorverkeer mogelijk maken en tegelijkertijd de overlast voor omwonenden beperken.

Goederenvervoer

Om meer goederentreinen van de Brabantroute naar de Betuweroute te verplaatsen, komt er een spoorboog bij Meteren. Om op termijn meer goederenvervoer in Oost-Nederland mogelijk te maken kiest Mansveld voor de variant waarbij de treinen keren op een emplacement in Deventer. Maar de uitvoering van het project wordt zeker tot 2020 stilgelegd, omdat de groei van het goederenvervoer minder groot is dan verwacht. In 2020 bepaalt het ministerie ook of een noordelijke aftakking van de Betuweroute (“Noordtak”) weer wordt onderzocht.

Het grootste deel van die 1,1 miljard stond al langer ingepland voor werk aan het spoor. Wel zullen met de maatregelen in Amsterdam, Noord-Brabant en Oost-Nederland ongeveer 126 miljoen euro meerkosten gemoeid zijn, verwacht de staatssecretaris. Dat geld denkt zij te kunnen vinden door ‘optimalisering’ van de projecten en uitgaven binnen het bestaande PHS-budget (i.e. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer).

Investeringen

“Natuurlijk zijn we blij dat deze verbeteringen aan het spoor uitgevoerd gaan worden”, zo reageert Charles Verheyen, secretaris van de vakgroep railinfra bij Bouwend Nederland. “Maar als de indruk bestaat dat rijk en regio extra gaan investeren in het spoor, dan moeten we dat beeld rechtzetten. Wij zouden daar vóór zijn. Maar het geld voor deze maatregelen was of al eerder geoormerkt voor het spoor of komt uit bestaande spoorbudgetten. Het betreft dus geen extra werk en banen voor aannemers, terwijl dat wél hard nodig is”, aldus Verheyen.

Advertisment ad adsense adlogger