Opdrachtgevers geven bouwers 7,6

Bouwers 7,6

Over het algemeen zijn opdrachtgevers van bouwprojecten tevreden over het bouwproces en over het eindresultaat. Gemiddeld geven zij een 7,6 voor de manier waarop de opdrachtnemer te werk gaat en een 7,8 voor het opgeleverde product. 70 procent zegt een volgende keer weer met dezelfde opdrachtnemer te willen samenwerken, zo blijkt uit een onderzoek dat het Actieteam Professionalisering opdrachtgeverschap, onderdeel uitmakend van de Actieagenda Bouw, heeft laten uitvoeren.

Op basis van de analyse van 75 concrete bouwprojecten heeft het Economisch Instituut voor de Bouw in beeld gebracht hoe de keuze voor een bepaalde rolverdeling, samenwerking en aanbesteding doorwerkt in het bouwproces en het eindproduct. Opdrachtgevers vinden een tijdige oplevering binnen budget en een goede samenwerking in het algemeen belangrijker dan het aangeboden krijgen van innovatieve oplossingen. De aspecten die zij belangrijk vinden, beoordelen zij ook het best.

Analyse

Uit de analyse blijkt onder meer dat opdrachtgevers die hun opdrachtnemer meer vrijheid geven om invulling te geven aan de opdracht (functionele doelstellingen in plaats van een voorgeschreven bestek) meer en/of betere innovatieve oplossingen krijgen maar ook vaker te maken hebben met budgetoverschrijding en moeite om later nog aanvullende wensen kwijt te kunnen. Daarnaast blijkt het eindresultaat positief beïnvloed te kunnen worden door meer partijen te betrekken bij het ontwerp en deze betrokkenen meer invloed te laten uitoefenen tijdens de ontwerpfase. Vooral de architect kan door zijn invloed het eindresultaat sterk positief beïnvloeden. Verder blijkt uit de analyse van deze projecten dat de keuze voor een opdrachtnemer beter niet aan een extern adviseur overgelaten kan worden. Vooral de samenwerking tussen partijen gedurende het bouwproces valt in dat geval vaak tegen.

Tevreden

Van de verschillende typen opdrachtgevers zijn marktpartijen zoals ontwikkelaars en beleggers het meest tevreden over het resultaat van proces en product. Hun projecten kennen nauwelijks uitloop. Vooral projecten waarbij wordt samengewerkt in bouwteams, waarbij de opdrachtnemer al vanaf het begin met de opdrachtgever en de ontwerper samenwerkt, en projecten die één-op-één gegund worden, leiden tot tevreden opdrachtgevers.

Vervolg

Dit onderzoek vormt een aanzet om in gesprek te komen over de keuzes die een opdrachtgever bij ieder project al dan niet bewust maakt en om de kansen en risico’s van bepaalde werkwijzen te benoemen. Na de zomer wordt een vervolgbijeenkomst georganiseerd om met opdrachtgevers na te denken over de wijze waarop deze inzichten in strategisch beleid kunnen worden verankerd.

Actieagenda Bouw

In 2012 is door bedrijven, kennisinstellingen en overheden de Actieagenda Bouw ontwikkeld voor de woning- en utiliteitsbouw. Deze door het zogenoemde Bouwteam opgestelde actieagenda geeft antwoord op de vraag wat eerder genoemde organisaties (gezamenlijk) te doen staat om ervoor te zorgen dat de woning- en utiliteitsbouwsector sterker uit de crisis komt.

Advertisment ad adsense adlogger