Rijkswaterstaat inventariseert ervaringen met ‘2 fasen proces’

Rijkswaterstaat inventariseert ervaringen met 2 fasen proces

Ter ondersteuning van projecten waar men met een ‘2 fasen proces’ gaat werken, heeft Rijkswaterstaat onderzoek gedaan naar eerdere ervaringen hiermee, zo berichtte zij afgelopen week. Er zijn een aantal projecten gekozen waarin men meer ervaring wil opdoen.

“Op weg naar een vitale infrasector”

Risico’s en voorspelbaarheid

Eind eerste kwartaal 2020 is het plan ‘Op weg naar een vitale infrasector’ aan de Tweede Kamer aangeboden. Hierin staat hoe Rijkswaterstaat, samen met de markt wil werken aan een betere beheersing van risico’s en betere voorspelbaarheid van projecten. Eén van de methoden die men daarvoor inzet is het 2 fasen proces. Hierbij stelt men voor de meest risicovolle of onzekere delen van de bouwfase pas een prijs vast wanneer de risico’s beter zijn in te schatten.

Bijkomend doel van dit proces is om inspanningen rond aanbestedingen aan zowel de kant van de opdrachtgever als van de opdrachtnemer voor zover mogelijk te beperken.

Projecten en ervaring

Er zijn een aantal projecten gekozen waarin men meer ervaring wil opdoen met het proces, namelijk:

• A27 Houten-Hooipolder,
• Ring Utrecht,
• A73 Roertunnel,
• Tunnel Swalmen,
• A12 IJsselbruggen.

Rijkswaterstaat heeft onderzoek gedaan naar leerervaringen uit eerdere 2-fasen-projecten binnen de eigen organisatie en daarbuiten, waaronder Stadsdijken Zwolle (Hoogwaterbeschermingsprogramma), Zuidasdok en de Zuid-Willemsvaart (Maximakanaal).

Onzekerheden, prijsvorming en exit

Uit het onderzoek volgt een aantal richtingen om sturingsvariabelen voor het 2 fasen proces te bepalen. Om die variabelen vast te stellen moet gekeken worden naar onzekerheden, de uitwerking daarvan op het ontwerp en de prijs, de inspanning van de markt tijdens en na de aanbesteding en welke exit-strategie er moet worden geregeld indien partijen rond ontwerp en/of prijs niet tot overeenstemming komen.

De sturingsvariabelen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen, zijn bijvoorbeeld de aard van de onzekerheden in de scope, de prijsvorming, de weging van de prijs tijdens de gunning en het moment van de (definitieve) prijsvorming. Ook variabelen zoals de risicoverdeling, mate van ontwerpvrijheid en een exit-strategie zijn volgens het onderzoek van belang.

Ervaring en info

Rijkswaterstaat gaat de komende perioden praktijkervaringen opdoen met het proces bij de hierboven genoemde projecten. Hier tref je meer detailinformatie over het 2 fasen proces en het volledig bericht. Ook is het rapport op te vragen.

De kamerbrief over de transitie ‘Op weg naar een vitale infrasector’ is hier in te zien.

Foto boven: A73 Roertunnel

Advertisment ad adsense adlogger