Stop aanbesteden van ‘kleine’ werken

Aanbesteden

Het aanbestedingsinstituut Bouw en Infra roept op werken met een aanneemsom tot een half miljoen euro onderhands aan te besteden. Openbaar aanbesteden van deze werken kost de bouw onnodig veel tijd en geld, gaat ten koste van de kwaliteit van de projecten en beperkt met name het regionale midden- en kleinbedrijf in de kans op werk. Tijd om het roer om te gooien, vindt het Aanbestedingsinstituut Bouw en Infra.

In 2010 heeft het Aanbestedingsinstituut meer dan 3.000 aanbestedingen beoordeeld. Opmerkelijk is dat bijna de helft van alle openbaar aangekondigde aanbestedingen een omvang heeft tot een half miljoen euro. Joost Fijneman, manager van het Aanbestedingsinstituut: ‘Dat betekent dat de helft van alle aanbestedingen betrekking heeft op opdrachten tot 10 procent van de Europese aanbestedingsdrempel. Er is eigenlijk geen goede reden om een relatief klein werk openbaar aan te besteden. Terwijl het wel zeer gewilde werken zijn, vooral bij het midden- en kleinbedrijf. Niet voor niets komen er gemiddeld negen inschrijvers op dergelijke aanbestedingen af.’

Veel besparing mogelijk

Volgens het Aanbestedingsinstituut zijn er met onderhands aanbesteden een hoop kosten te besparen. ‘Als 1.500 aanbestedingen onderhands in de markt zouden worden gezet, met een maximum van vijf gegadigden, nemen de inschrijvingskosten af van 34 naar 15 miljoen euro.’ Daar komt bij dat bedrijven hiermee een extra prikkel krijgen om een hoge kwaliteit te leveren. ‘Als de kwaliteit van het werk tegenvalt, lopen bouwondernemers immers kans om voor een volgende aanbesteding niet meer te worden uitgenodigd.’

Hoe gunnen?

Uit de 3.000 aanbestedingen blijkt dat het EMVI gunningcriterium (de Economisch Meest Voordelige Inschrijving) licht aan terrein wint ten opzichte van gunnen op de laagste prijs. Gemeten naar volume, wordt EMVI in 60% van de openbaar aanbestede opdrachten gehanteerd. Gemeten naar aantallen, is dat 18%.
‘Kijken we naar de gemiddelde omvang van een project dat wordt aanbesteed op basis van de laagste prijs, dan blijkt die omvang 1,2 miljoen euro te zijn. Voor rijksopdrachten ligt dat bedrag op 4,5 miljoen euro. Voor deze bedragen geldt, dat door middel van kwaliteitscriteria mits deze juist worden toegepast een beter resultaat kan worden bereikt. Gunnen op basis van EMVI zit dus nog lang niet aan z’n top’, aldus Joost Fijneman.

Lees verder in editie 4-2011

Advertisment ad adsense adlogger