Aanpak energiearmoede opgepakt door klusteams

Aanpak energiearmoede versnelt opgepakt in Arnhem

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft een bedrag van € 2,2 miljoen aan de gemeente Arnhem uitgekeerd om op korte termijn bij mensen thuis energiebesparende maatregelen te nemen. De gemeente Arnhem gaat het bedrag gebruiken voor het intensiveren en uitbreiden van de Arnhemse aanpak energiearmoede.

“Klusteams gaan kleine energiebesparende maatregelen uitvoeren bij Arnhemmers met een laag inkomen”

De energietarieven zijn de afgelopen maanden enorm gestegen en veel Arnhemmers kunnen hun energierekening niet of nauwelijks betalen. De urgentie is hoog om meer te doen.

Wethouder Cathelijne Bouwkamp: “Het is goed dat de Rijksoverheid ziet dat er hulp nodig is voor deze huishoudens, maar we maken ons nog steeds zorgen. Met de Arnhemse aanpak energiearmoede zetten we in op energie besparen, want wat je niet verbruikt hoef je niet te betalen. We helpen Arnhemmers met het verlagen van hun energieverbruik.”

Bouwkamp: “Gezien de stijgende energieprijzen van de afgelopen maanden is het noodzakelijk dat het kabinet met structurele oplossingen komt voor mensen in energiearmoede. De hoge energietarieven raken mensen enorm. In de tussentijd doen we er alles aan om de Arnhemse aanpak energiearmoede te intensiveren. Zo kunnen we meer Arnhemmers beter helpen bij het verlagen van hun energieverbruik. Dat scheelt op hun energierekening.’’

Eenvoudige bespaarmaatregelen

De Arnhemse aanpak energiearmoede is onder meer gericht op energiebesparende maatregelen waarbij een energiecoach bij mensen thuis komt. Samen wordt bekeken welke eenvoudige bespaarmaatregelen genomen kunnen worden en wat daarvan het effect is op het energieverbruik. Arnhemmers met een laag inkomen, kunnen zich aanmelden voor een energiecoach.

Dichten van kieren

Daarnaast worden er klusteams ingezet. De klusteams gaan kleine energiebesparende maatregelen uitvoeren bij Arnhemmers met een laag inkomen, zoals het dichten van kieren bij ramen en deuren, plaatsen van radiatorfolie en het goed inregelen van de cv-installatie. Het opzetten van klusteams is in volle gang.

Energietoeslag

Naast de uitkering van € 2,2 miljoen euro keert het Rijk een energietoeslag van € 800 per huishouden uit voor de laagste inkomens. Dit gebeurt automatisch via de gemeente en zal rond eind april en begin mei 2022 overgemaakt worden aan de huishoudens die hiervoor in aanmerking komen

Om huishoudens te bereiken van wie onvoldoende gegevens bekend zijn, maar wel recht hebben op de energietoeslag, gaat de gemeente een campagne voeren.

Structurele oplossing

Wethouder Cathelijne Bouwkamp: “We hebben de afgelopen jaren al flink ingezet op het verduurzamen van woningen in Arnhem. Maar door de enorme stijging van de energiekosten is de urgentie daarvan vele malen groter geworden. Het is fijn dat we de mogelijkheid krijgen om met deze Rijksbijdrage extra ondersteuning te kunnen geven aan Arnhemmers die nu al of op korte termijn te maken krijgen met een hoge energierekening.”

Maar daarmee zijn we er nog niet, vertelt Bouwkamp. “Er zijn structurele oplossingen nodig. We zullen daarbij de komende tijd onderzoeken wat er nodig is om woningen sneller en beter te isoleren en ook hoe we meer zonnepanelen kunnen plaatsen.”

Lees ook: Webtool voor energiezuiner en gezondere woning

Advertisment ad adsense adlogger