Aardwarmte onmisbaar bij behalen klimaatdoelstellingen

Aardwarmte onmisbaar bij behalen klimaatdoelstellingen

Op basis van de huidige inzichten kunnen in de toekomst zo’n 2,6 miljoen huizen en gebouwen (gelijk aan 88 PJ) met aardwarmte van warmte worden voorzien. Zo blijkt uit de studie WARM die in opdracht van Energie Beheer Nederland (EBN) door Berenschot en Panterra Geoconsultants is uitgevoerd.

WARM biedt ook een handvat voor gemeenten bij het ontwikkelen van aardwarmte in hun regio

Het totale potentieel van aardwarmte in Nederland is 290 PJ. 1 PJ staat gelijk aan de verwarming van 30.000 woningen De warmtebron kan op een kosteneffectieve wijze bijdragen aan de warmtetransitie van de gebouwde omgeving, de glastuinbouw en van industriesectoren met een warmtevraag tot 100 graden Celsius. De inzet van dergelijke warmte reduceert de CO2-uitstoot en draagt aanzienlijk bij aan het behalen van onze klimaatdoelstellingen.

Lastig vraagstuk

Het verduurzamen van de Nederlandse warmtevraag is een lastig vraagstuk. Er is maar een beperkt aantal duurzame warmtebronnen beschikbaar. Aardwarmte is een potentiële warmtebron die op veel plaatsen in Nederland een bijdrage kan leveren aan die verduurzaming.

De studie WARM heeft de potentie van aardwarmte in kaart gebracht en dit regionaal gekwalificeerd. Dit is gedaan door de warmtevraag van de gebouwde omgeving, de glastuinbouw en de industrie (met een warmtevraag tot 100 graden Celsius) in kaart te brengen en het ondergrondse potentieel van aardwarmte te onderzoeken.

Vervolgens is geanalyseerd waar vraag en aanbod op elkaar aansloten en aardwarmte een kansrijke en betaalbare optie is. Vervolgens is onderzocht of die warmte dan ook de meest kostenefficiënte warmtebron is ten opzichte van andere alternatieven voor aardgas.

290 PJ

Het totale potentieel in de gebouwde omgeving, glastuinbouw en industrie telt op tot 290 PJ. Voor de gebouwde omgeving is dit 88 PJ, waarvan voor 38 PJ geldt dat aardwarmte het goedkoopste alternatief voor aardgas is.

De overige 50 PJ kan ook (gedeeltelijk) door aardwarmte ingevuld worden, al zijn restwarmte of een lage temperatuur warmtebron voor deze buurten het goedkopere alternatief. Die vorm van warmte kan daarnaast ook een rol spelen in de verduurzaming van de glastuinbouw en de industrie, respectievelijk gaat het om 55 PJ en 147 PJ.

Handvat voor gemeenten

Naast inzichten in de potentie van benutting warmte van de aarde, biedt WARM ook een handvat voor gemeenten en RES-regio’s bij het ontwikkelen van aardwarmte in hun regio en het opnemen van aardwarmte in hun Transitievisie Warmte en/of Regionale Energiestrategie.

Er zijn detailstudies op regionaal niveau uitgevoerd die inzicht geven in de potentie van warmte van de aarde als duurzame warmtebron voor de gebouwde omgeving, glastuinbouw en industrie tot op buurtniveau.

Masterplan

WARM is één van de acties afkomstig uit het Masterplan Aardwarmte in Nederland. Het Masterplan buigt zich over de vraag hoe aardwarmte, warmtenetten en de warmtevraag zich optimaal in samenhang kunnen ontwikkelen. Daarbij geeft het plan een heldere analyse van de huidige situatie en een routekaart met acties voor alle partijen om de gestelde ambities te behalen.

Meer informatie: EBN

Foto boven: Een geothermische elektricitietscentrale.

Advertisment ad adsense adlogger