Straatbaksteen voor 90 procent hergebruikt

Straatbaksteen-voor-90-procent-hergebruikt-beeld-trabantos-ShutterStock

Ongeveer 90 % van alle toegepaste straatbaksteen wordt meerdere malen hergebruikt, blijkt uit onderzoek door adviesbureau CE Delft. De levensduur is daardoor bijzonder lang, gemiddeld zo’n 135 jaar.

“De grote mate van hergebruik bevestigt het circulaire karakter van de gebakken straatklinker”

Verduurzaming door straatbaksteen

De lange levensduur maakt straatbaksteen prima passend bij de maatschappelijke opgave tot verduurzaming van de bebouwde omgeving. Het onafhankelijke adviesbureau CE Delft deed onderzoek naar de mate van hergebruik en de levensduur van de gebakken straatklinker. Uit de studie blijkt de straatbaksteen meerdere malen te worden hergebruikt en daardoor een zeer lange levensduur te hebben.

Het hergebruik door gemeenten, de grootste afnemers, wordt door de onderzoekers geraamd op ruim 80%. Wordt hergebruik door de particulier na gebruik door gemeenten meegenomen in de berekening, dan komt het hergebruik zelfs uit op circa 90%. De onderzoekers ramen de gemiddelde levensduur op circa 135 jaar.

CE Delft verrichtte het onderzoek in opdracht van branchevereniging KNB. Deze geeft met dit soort onderzoeken invulling aan de duurzaamheidsagenda van de sector. Deze agenda ondersteunt fabrikanten in hun streven om een duurzame samenleving dichterbij te brengen.

Bevestiging eerder onderzoek

In 2009 bleek al uit onderzoek door Royal Haskoning dat de gemiddelde levensduur van straatbakstenen ongeveer 125 jaar is. Het totale hergebruik bedroeg toen eveneens circa 90%. Het nieuwe onderzoek bevestigt de resultaten uit dit eerdere onderzoek.

MKI-waarde laag

De lange levensduur van straatbaksteen en het hernieuwbare karakter van de primaire grondstof rivierklei maken de straatbaksteen tot een duurzame keuze. Dit, tezamen met de succesvolle besparing door fabrikanten op het energiegebruik per eenheid product resulteert in een lage Milieu Kosten Indicator (MKI-waarde) voor de straatbaksteen. KNB verwacht dat deze MKI op termijn nog verder zal dalen als de sector er in slaagt om over te stappen naar duurzame alternatieven voor aardgas. Een haalbaarheidsonderzoek hiernaar werd in 2019 gestart.

Meer informatie via de branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB).

Foto: trabantos/ShutterStock

Advertisment ad adsense adlogger