Bouwkeramische industrie kijkt vooruit

Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030

De Nederlandse bouwkeramische industrie (KNB) heeft de Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 opgesteld.

“De UN Sustainable Development Goals bieden inspiratie en richting voor de projecten”

In de Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 wordt beschreven hoe de bouwkeramische industrie concrete initiatieven en mogelijkheden kan nemen. Deze zijn gericht op de energietransitie, stikstofreductie en circulaire economie door fabrikanten van baksteen, keramische dakpannen en gebakken wand en vloertegels.

Samen bouwen

De fabrikanten van baksteen, keramische dakpannen en gebakken tegels zien mogelijkheden om bij te dragen aan CO2-reductie, een circulaire economie en ketenoptimalisatie en -industrialisatie binnen de bouw.

Voorwaarde voor versnelling hiervan is volgens de bouwkeramische branche samenwerking en kennisdeling met anderen. Vandaar de ondertitel van de Technology Roadmap: ‘Samen bouwen aan een duurzame toekomst’.

Eerste exemplaar

Bert Jan Koekoek, vice-voorzitter van branchevereniging KNB en algemeen directeur van bouwkeramiekproducent Wienerberger, overhandigde een eerste exemplaar van de Roadmap aan gedeputeerde Jan van der Meer. “De bouwkeramische industrie wil in 2030 een herkende en substantiële bijdrage leveren aan de verduurzaming van Nederland”, aldus Bert Jan Koekoek.

“De keramische industrie is een belangrijke sector in Gelderland, het merendeel van de leden van de KNB zit in Gelderland. Het is goed dat de sector het initiatief heeft genomen voor deze Roadmap. Met hun projecten dragen zij bij aan energiebesparing, CO2-reductie en circulaire economie; doelen waar wij ons óók op richten. Op basis van deze Technology Roadmap gaan we graag in gesprek met de sector over hoe we kunnen samenwerken” aldus gedeputeerde Jan van der Meer.

Actielijnen

Het hart van de Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 wordt gevormd door vier actielijnen. Naast verduurzaming van de productie is dat productvernieuwing, versterking van de circulariteit en een duurzaam grondstoffengebruik. Iedere actielijn kent een groot aantal afzonderlijke projecten. De volgorde en het tempo daarvan is mede afhankelijk van betrokkenheid van ketenpartijen zoals kennissinstellingen, netwerkbedrijven en overheden. De UN Sustainable Development Goals bieden inspiratie en richting voor de projecten.

Bouwkeramische industrie

De in branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) samenwerkende bedrijven produceren gebakken bouwproducten voor een duurzame en circulaire leefomgeving: metsel- en straatbaksteen, keramische dakpannen en gebakken tegels.

KNB behartigt voor deze ondernemingen de collectieve belangen op het gebied van energie, milieu, klimaat, grondstoffen, normering, vakopleiding en arbeidsomstandigheden.

De bouwkeramische industrie heeft een omzet van ca. 535 miljoen Euro (2019) en biedt een directe werkgelegenheid aan ruim 2.500 personen. De Technoloy Roadmap is te zien op de website van de Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek.

De overhandiging van de Roadmap door Bert Jan Koekoek (rechts op foto) aan Jan van der Meer (links op foto).

De branchevereniging voor de Nederlandse bouwkeramische industrie (KNB) heeft Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 opgesteld.

Advertisment ad adsense adlogger