VVE belang: ‘Tijd voor een Deltaplan Isolatie’

VVE-belang: ‘Tijd voor een Deltaplan Isolatie’

Iedere gebouweigenaar zou over een isolatieplan moeten beschikken. Van belang is ook dat de belemmerende voorwaarden van tafel gaan, stelt VVE Belang-directeur Kees Oomen.

“Ieder jaar 100 miljoen euro voor subsidies is een stap terug”

Isolatie van woningen en andere gebouwen is dé manier om te besparen op energie. Als de 11 miljard euro subsidie die nu aan biomassa wordt uitgegeven, wordt ingezet voor isolatie van de gebouwde omgeving, leidt dat tot forse reductie van de CO2-uitstoot en tot grote besparingen op fossiele brandstof.

Dat blijkt uit een berekening van Stichting VvE Belang. Isolatie is dé manier om de CO2-uitstoot effectief te beperken: met maar liefst 95 procent. Op fossiel gas kan dankzij grootschalige isolatie 80 procent worden bespaard.

In de bekende Urgendazaak is de staat veroordeeld om meer te doen tegen de uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2. Al direct na het eerste vonnis in deze zaak riep een groep hoogleraren het kabinet op om in te zetten op isolatie. Beperking van de energievraag is immers de eerste stap uit de trias energetica.

Isolatie is blijvend

VvE Belang-directeur Kees Oomen: “Als het subsidiegeld voor biomassa met een hefboom van 4 (de subsidie bedraagt dan 25 procent van de investering voor de eigenaar) wordt geïnvesteerd in de gebouwde omgeving, leidt dit tot bovengenoemde besparingen.”

Oomen: “Isolatie is bovendien blijvend en dus duurzaam. Bovendien biedt deze investering ruimte om het opgestelde vermogen aan wind en zon in te zetten voor de productie van waterstof. Daarmee kunnen andere sectoren verduurzamen.”

Isolatieplan

Oomen hekelt de keuze van het kabinet: “In het Klimaatakkoord staat dat de komende 10 jaar elk jaar 100 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor subsidies, waaronder isolatie. Dat lijkt een stap voorwaarts, maar dat is het niet: het is juist een stap terug ten opzichte van de huidige situatie. De afgelopen jaren is er immers heel wat meer dan 100 miljoen uitgegeven aan subsidies voor isolatie en duurzame energieopwekking.”

Om het plan tot een succes te maken, moet iedere gebouweigenaar over een isolatieplan beschikken. Van belang is ook dat de belemmerende voorwaarden van tafel gaan, stelt Oomen. “Eigenaren moeten nu minimaal twee isolatiemaatregelen nemen om voor subsidie in aanmerking te komen. Dat werkt natuurlijk contraproductief.”

Deltaplan Isolatie

De keuze voor biomassa was mede ingegeven door het motto ‘grote stappen, snel thuis’. De vele negatieve reacties hebben inmiddels tot een omslag in het overheidsdenken geleid. Het kappen van bossen in landen als Canada om hier hout te stoken, kan ook allerminst als duurzaam worden aangemerkt.

Dus kan het subsidiebedrag van 11 miljard euro aan belastinggeld naar de mening van VvE Belang worden ingezet voor isolatie van gebouwen. Oomen: “Niemand is tegen isolatie; het effect is blijvend positief en de CO2-winst is eveneens blijvend. Isolatie biedt dus alleen maar voordelehttps://www.vvebelang.nl/n. Het is tijd voor een grootschalig nationaal isolatieplan; het Deltaplan Isolatie.”

Meer informatie: VvE-Belang

Advertisment ad adsense adlogger