Ontwerp en realisatie gesloten bodemenergie systemen

Actualisatie ISSO publicatie 'Ontwerp en realisatie gesloten bodemenergie systemen'

ISSO publicatie 73 bevat actuele informatie omtrent het ontwerpen en realiseren van gesloten bodemenergie systemen. De inhoud is herzien en aangepast aan de inzichten en huidige regelgeving.

“De ISSO publicatie is vooral van toepassing op het gebruik van gesloten bodemenergie systemen in de woning- en kleine utiliteitsbouw”

Bodemenergie

De publicatie biedt veel nieuwe kennis voor het ontwerp, de realisatie en het beheer van het ondergrondse deel van gesloten bodemenergiesystemen. De publicatie volgt ook het ontwerpproces zoals beschreven in de BRL SIKB 11000. Het betekent dat deze ISSO publicatie de ontwerp-, detailengineering- en realisatiefase van gesloten bodemenergiesystemen behandelt en daarbij aansluit op de BRL 11000, het Protocol 11001 en de Leergang Bodemenergie.

Theorie

Deze publicatie gaat onder andere in op het thermisch rendement, de werking van een bodemwarmtewisselaar, de hydraulische weerstand, warmtetransport in de bodem maar ook het ontwerpproces. In de beschrijving van de ontwerpfase is er onder meer aandacht voor verschillende typen gesloten bodemenergiesystemen.

Denk daarbij aan verticale bodemwarmtewisselaars, horizontale en ring-collector bodemwarmtewisselaars, spiraalvormige bodemwarmtewisselaars of aardwarmtekorven. Verder komen aandachtspunten aan de orde bij het bepalen van de energievraag en het vermogen, of het documenteren van het ontwerp.

Details

In het deel van de publicatie dat de detailengineering beschrijft, gaat het bijvoorbeeld over de diverse onderdelen van het hydraulische circuit en de drukverliesberekeningen. Bij de kennis over realisatie en beheerfase is er aandacht voor onder meer horizontale leidingen, sparingen voor muurdoorvoer, afdichten boorgaten en testen en opleveren.

Thermisch ontwerp

De publicatie werkt het thermische ontwerp van een gesloten bodemenergiesysteem uit aan de hand van een drietal voorbeelden. Een belangrijk onderdeel in een melding- of vergunningaanvraag van een gesloten bodemenergiesysteem is de zogeheten effectenstudie negatieve interferentie. Op basis van de gratis tool ITGBES toont de publicatie ook de uitwerking van enkele voorbeelden van interferentie.

Aanvullend op publicatie warmtepompen

De publicatie sluit aan bij ISSO publicatie 72, die ingaat op het ontwerp en de uitvoering van het bovengrondse deel van individuele warmtepompsystemen voor woningen. Ook deze publicatie is recent in een volledig herziene versie gepubliceerd. Beiden zijn hier beschikbaar.

Actualisatie ISSO publicatie ‘Ontwerp en realisatie gesloten bodemenergie systemen’.

Beeld en bron: ISSO.

Advertisment ad adsense adlogger