ISSO publicatie Kleintje Hybride Warmtepompen

ISSO-publicatie Kleintje Hybride warmtepompen

ISSO heeft een nieuw en vooral handig kennisproduct uitgegeven: het ISSO-kleintje Hybride warmtepompen. De kennis richt zich op de keuze, het ontwerp, de uitvoering, de oplevering en het beheer van een elektrische warmtepomp, met in hoofdzaak lucht als energiebron en gecombineerd met een cv-ketel.

Met het Kleintje Hybride warmtepompen kun je snel de uitgangspunten voor een hybride verwarmingsinstallatie inzien

In de verduurzaming van het vastgoed vragen steeds meer eigenaren om een snelle en betaalbare oplossing. Het ISSO-kleintje Hybride warmtepompen beschrijft verschillende combinaties van cv-ketels en warmtepompen, die samen de hybride warmtepomp vormen.

Kort en krachtig

Aan de basis voor dit ISSO-kleintje ligt ISSO-publicatie 98 ‘Lucht-waterwarmtepompen in woningen’. In tegenstelling tot de volledige publicatie, zorgt het Kleintje ervoor dat de kennis kort, krachtig en behapbaar beschikbaar is. De informatie is opgedeeld volgens de verschillende fasen van een project. Het gaat om de volgende vijf fasen:
– Programmafase (vaststellen klantwensen in PvE);
– Ontwerpfase (dimensionering);
– Uitwerkingsfase (productselectie);
– Realisatiefase (montage en oplevering);
– Beheerfase (onderhoud en monitoring).

Voorbeelden

Er zijn onder andere voorbeelden opgenomen van installaties uit de praktijk. Ook is er aandacht voor waterzijdig inregelen en het temperatuurtraject van het afgiftesysteem. Verder gaat het Kleintje in op het systeem in de woning áchter de hybride warmtepomp.

Met die informatie kan de professional bepalen of de hybride warmtepomp geschikt is voor de bestaande installatie, of dat er aanpassingen nodig zijn.

Strengere geluidseisen

Door de tekeningen, tabellen en schema’s is de kennis in dit Kleintje beter toepasbaar. Een onderwerp als geluidafscherming, wat door de strengere geluidseisen erg actueel is, komt in dit Kleintje eveneens aan bod.

Bijgedragen aan de ontwikkeling van Kleintje Hybride warmtepompen hebben BDH, Daikin, Enpuls, Inventum, Itho Daalderop, Netfit Bosch, Nibe, Remeha, RVO, Techniek Nederland, Vaillant en WijTechniek.

Het ISSO-kleintje Hybride warmtepompen is bestellen via ISSO Open

Advertisment ad adsense adlogger