Inspectie SZW heet straks gewoon weer Arbeidsinspectie

Inspectie SZW heet straks gewoon weer Arbeidsinspectie

De Inspectie SZW gaat vanaf 1 januari 2022 ‘Nederlandse Arbeidsinspectie’ heten. De komst van de Europese toezichthouder, European Labour Authority, en het feit dat de naam Arbeidsinspectie in de praktijk gebruikelijker en veelzeggender is, hebben geleid tot dit besluit.

“Voor het gebruik in de Nederlandse taal is het hanteren van de afkorting NLA voor Nederlandse Arbeidsinspectie het meest productief”

Misverstanden voorkomen

De afgelopen jaren is duidelijk gebleken dat de term Arbeidsinspectie nog steeds vaak wordt gebruikt en voor werkgevers en werknemers veelzeggender is dan de officiële naam Inspectie SZW.
De nieuwe naam voorkomt ook het misverstand dat de Inspectie SZW, zoals bij een aantal andere inspecties, als taak zou hebben om toezicht te houden op onderdelen van het ministerie (SZW).

Europese niveau

De toenemende Europese mobiliteit heeft ook gevolgen voor het toezicht op de arbeidsmarkt. In 2019 is door de EU gestart met de vormgeving van toezicht vanuit overkoepelend Europees perspectief, met de oprichting van de European Labour Authority. Om in haar naamgeving de verbinding tussen het Europese en nationale niveau tot uitdrukking te brengen, wordt de naam van de Inspectie SZW gewijzigd. Naar analogie met de naam op Europees niveau, ELA, hanteert de Inspectie SZW voortaan als afkorting NLA: Netherlands Labour Authority.

Voor het gebruik in de Engelse taal is het hanteren van de afkorting NLA, naar analogie met ELA, het meest productief. Dit sluit aan bij een bekend en naar verwachting steeds bekender wordend instituut op bovennationaal niveau. En het benadrukt ook de verbinding tussen de ELA en de NLA.

Afkorting Nederlandse Arbeidsinspectie

Voor het gebruik in de Nederlandse taal is het hanteren van de afkorting NLA voor Nederlandse Arbeidsinspectie het meest productief. Ten eerste om daarmee helder het onderscheid te maken met de ELA, waarvan de NLA één van de ‘founding members’ is.

Ten tweede om aan te sluiten bij het spraakgebruik. Het inspecteren op de arbeid wordt in het spraakgebruik veelvuldig aangehaald als ‘arbeidsinspectie’. Waarbij soms in het midden blijft of het een referentie aan de organisatie is of aan de activiteit ‘de inspectie op de arbeid’ of ‘het inspecteren op de arbeid’ is. Met het hanteren van NLA en Nederlandse Arbeidsinspectie vallen de referentie aan de activiteit en de organisatie die dat uitvoert, samen.

Inspectie SZW heet straks gewoon weer Arbeidsinspectie (NLA).

Advertisment ad adsense adlogger